Dzisiaj jest

Podaruj nam 1% podatku,
wpisz nasz KRS 0000161452
lub rozlicz się z naszym programem


NASZA DZIAŁALNOŚĆ

(110kB)
HARMONOGRAM realizacji projektu pt. "JAK DBAĆ O ZDROWIE" w pierwszym półroczu 2009r

Fundacja "EMERYT" uprzejmie informuje, że realizacja projektu JAK DBAĆ O ZDROWIE w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. przebiegać będzie w/g następującego harmonogramu :

Część I EDUKACJA PRO - ZDROWOTNA . Spotkania edukacyjne.

1. "CHOROBY CYWILIZACYJNE" - lek. med. (ratownictwo medyczne) Józef Dziabas
dn. 23. 04. 2009 r. (czwartek) godz. 15:00
w Sali Klubowej Fundacji "EMERYT" ul. Ogrodowa 8

2. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA CUDOWNYM LEKIEM NA ZDROWIE" - prof. AWF
Ewa Kozdroń godz. 11:00 do 13:00 dn. 17. 05. 2009 r.
(niedziela) zajęcia w plenerze na terenie AWF.

3. "DBAŁOŚĆ O NARZĄDY RUCHU" - mgr rehabilitacji Wacław Niedzielski
dn. 21. 05. 2009 r. (czwartek) godz. 11:00 do 13:00
Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola.

4. "ZMIANY FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU NASTĘPUJĄCE Z WIEKIEM" -
dr. n. med. geriatra Katarzyna Broczek
dn. 26. 05. 2009 r. (wtorek) godz. 16:30 ,
Centrum Seniora ul. Leszno 17.

5. "AKTYWNOŚĆ RUCHOWA CUDOWNYM LEKIEM NA ZDROWIE" -
prof. AWF Ewa Kozdroń
dn. 3. 06. 2009 r. (środa) godz. 10:30
Centrum Seniora ul. Leszno 17.

6. "ŻYWIENIE SENIORÓW" - dr. Agnieszka Jarosz Instytut Żywności i Żywienia
dn. 26. 06. 2009 r. (piątek) godz. 11:00
Centrum Seniora ul. Leszno 17.

Część II AKTYWNOŚĆ PRO - ZDROWOTNA .

Odbędzie się 5 całodziennych wyjazdów na inhalacje przy tężni w KONSTANCINIE , połączonych z kilkugodzinnym spacerem w Ogrodzie Botanicznym w POWSINIE. Ustalono że wyjazdy te będą się odbywały w czwartki w maju i czerwcu br. Konkretne daty wyznaczone będą z kilku dniowym wyprzedzeniem, uwzględniającym zapowiadaną pogodę.

W przypadku dokonania koniecznych zmian w realizacji projektu będziemy Państwa informować ze stosownym wyprzedzeniem.
Serdecznie zapraszam.
Pozdrawiam.
Zofia Niczke, Prezes Fundacji "EMERYT"

Organizacji Pożytku Publicznego, dla której można podarować 1% podatku wpisując :
Fundacja "EMERYT" KRS 0000161452.
W roku 2008 zaplanowano realizację niżej wymienionych zadań statutowych:

Projekt Nr 1. DZIEŃ DOBROCZYNNOŚCI - przedświąteczne spotkanie seniorów będących w ubiegłych latach naszymi podopiecznymi. Uroczysty, wigilijny poczęstunek, wspólne śpiewanie kolęd, składanie życzeń. Zorganizowanie tej akcji uwarunkowane jest otrzymaniem wsparcia finansowego z Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.

Projekt Nr 2. PROFILAKTYKA ZDROWIA SENIORÓW - trzyletni program edukacji i aktywizacji prozdrowotnej adresowany do osób starszych, realizowany dzięki wsparciu finansowemu Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy.
W ramach tego projektu odbędą się spotkania edukacyjne o tematyce:
- zmiany funkcjonowania organizmu następujące z wiekiem,
- żywienie seniorów,
- aktywność ruchowa,
- dbałość o narządy ruchu,
- choroby cywilizacyjne,
- aktywność psychospołeczna seniorów,
oraz wyjazdy na inhalacje przy tężni w KONSTANCINIE i spacery w ogrodzie botanicznym w POWSINIE.


 


Projekt Nr 3. TURYSTYKA I REKREACJA SENIORÓW - Razem czynimy życie seniorów szczęśliwszym. Celem tego projektu jest integrowanie seniorów w grupach tematycznych: "Poznaj piękno twojego miasta", "Poznaj piękno Mazowsza" (parki, architektura, budownictwo obronne, budownictwo sakralne itp)
1) Architektura Warszawy dawniej i dziś - zwiedzanie kilku wybranych obiektów w różnych dzielnicach Warszawy (3 grupy)
2) Pałace i Ogrody Warszawskie - wybrano NATOLIN (3 grupy)
3) Wyjazdy turystyczno - krajoznawcze i przyrodolecznicze - tężnia w KONSTANCINIE i Ogród Botaniczny w POWSINIE (2 grupy)
4) Historia obronności wojskowej MAZOWSZA - na przykładzie trasy: Modlin, Zakroczym, Czersk n/ Wisłą, Wyszogród, Płock (1 grupa)
5) Poznaj, przypomnij wybrane perły MAZOWSZA - trasa: Żelazowa Wola, Arkadia, Nieborów...
Aktywizacja do prospołecznej i obywatelskiej działalności oraz prezentowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku osób starszych odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w dużych imprezach plenerowych:
- wrzesień 2008r. WOLSKI KOROWÓD
- październik 2008r. ŚWIĘTO SENIORA
Realizacja tego projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy


 


Projekt Nr 4. UCZESTNICTWO SENIORÓW W KULTURZE - Klub "DĄB".
Celem zadania jest aktywizacja seniorów do dyskusji o wydarzeniach kulturalnych dziejących się aktualnie oraz tych zapisanych w pamięci z różnych okresów życia.
Dzieje się to podczas wtorkowych spotkań w sali klubowej, w biurze Fundacji.
Przypominanie wielkich wydarzeń kulturalnych jak również życiorysów artystów, niczym nie skrępowana dyskusja przy herbacie, kawie i ciasteczkach, zbliża uczestników tych spotkań, integruje i dowartościowuje. Daje poczucie przynależności do czegoś wspólnie przez siebie tworzonego. Przypominanie ważnych wydarzeń pariotyczno - historycznych wytwarza silną identyfikację z grupą i miejscem wspólnego przebywania.
Czas spędzony w klubie "DĄB" pozwala zapomnieć o trudach codziennego życia pełnego niedostatku, lęków, niepokoju i cierpień. Czyni starość trochę lżejszą, bardziej znośna, może nawet ciekawszą i godną.
W lipcu i sierpniu nie odbywają się wtorkowe spotkania seniorów.
W pozostałych miesiącach we wtorki od godz. 15:00 do 17:00.

Projekt Nr 5. TRANSPORT SENIORÓW
Celem tego projektu jest stworzenie możliwości niezamożnym osobom, starszym, chorym, korzystanie z usług przewozowych BUSEM VITO 111 na korzystnych warunkach finansowych. Dodatkowo można zamówić u nas również wózek inwalidzki i wolontariusza do pomocy w przemieszczaniu się lub korzystaniu z wózka.
Osoby zainteresowane przewozami na badania lekarskie, konsultacje medyczne, badania i zabiegi ambulatoryjne do szpitali, sanatoriów, na wizyty do przyjaciół, do urzędów, sklepów itp. zgłaszają zapotrzebowanie z kilkudniowym wyprzedzeniem pod nr tel. (022) 620 40 44 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 17:00 lub pocztą elektroniczną e-mail: fundacja.emeryt@free.ngo.pl
Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewozy realizowane są tylko 3 dni w tygodniu.
Projekt ten nie korzysta z dotacji, jak również mimo naszych usilnych starań, nie otrzymuje znaczących darowizn. Pomimo bardzo dobrego odbioru społecznego, okazywanej nam wdzięczności i podziękowań, dużego zainteresowania i zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby bardzo potrzebujące pomocy, sami nie jesteśmy w stanie zwiększyć liczby przewozów tzn zaangażować własne środki finansowe w ten projekt, gdyż takich nie posiadamy.
Apelujemy serdecznie o wsparcie finansowe tego projektu.


Projekt Nr 6. INTERNETOWY KLUB SENIORA
W ramach tego projektu stawiamy do dyspozycji w naszej sali klubowej dwa stanowiska komputerowe z drukarką w dniach: środy i czwartki od godz. 12:00 do15:00.
W tym czasie pełni dyżur senior informatyk wolontariusz, który doradzi, podpowie, pomoże pokonać pojawiające się niekiedy bariery w pracy z komputerem.
Zapraszamy seniorów, którzy już trochę potrafią korzystać z dobrodziejstw komputera i internetu i chcą poprzez ćwiczenia utrwalić swoje umiejętności i je pogłębiać.
Zapraszamy również tych co potrafią posługiwać się komputerem lecz nie posiadają własnych komputerów i dostępu do internetu.
W roku 2008 nie planujemy organizowania kursu komputerowego.
Miło nam będzie odebrać zgłoszenie zapowiedzi Twojej Seniorko i Seniorze wizyty w naszym Klubie tel. (022) 620 40 44 w godz. 10:00 - 17:00.