Dzisiaj jest Poniedziałek
4 marca 2024
63 dzień rokuARCHIWUM WYKŁADÓW
Poniżej prezentujemy archiwum wybranych wykładów i zajęć, które odbyły się w ramach naszego
Specjalistycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

PROGRAM ZAJĘĆ S-UTW
Fundacji "EMERYT"

<
DATA TEMAT WYKŁADOWCA /PROWADZĄCY LINKI
10.09.2015 r.
(czwartek)
godz. 14.00
Wykład inauguracyjny:
SYSTEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZY I JEGO PRZEKSZTAŁCENIA.
prof. Elżbieta Mączyńska Galeria
16.09.2015 r.
(środa)
godz. 14.00
Wykład:
STARZENIE SIĘ MÓZGU.
CZY MÓZG MOŻNA TRENOWAĆ?
dr n. med.
Katarzyna Broczek
geriatra
Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Galeria

Prezentacja
23.09.2015 r.
(środa)
godz. 11.00
Wykład:
CO TO JEST PAŃSTWO ISLAMSKIE? - GENEZA I AKTUALNY WPŁYW NA ŻYCIE I LOSY SPOŁECZEŃSTW W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE.
dr Patrycja Sasnal
analityk ds.
bliskowschodnich Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Galeria
29.09.2015 r.
(wtorek)
godz. 10.00
POZNAJ SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ, PRASKIE CIEKAWOSTKI.
SPACER Z PRZEWODNIKIEM EWĄ ANDRZEJEWSKĄ.
30.09.2015 r (Środa)
godz. 11.00
wykład:
BARIERY W DOSTĘPIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE W ICH POKONYWANIU.
Marek Cytacki
Specjalista w Zespole Interwencyjno Poradniczym w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
Galeria

Prezentacja
2.10.2015 r.
(piątek)
godz. 10.00
ZWIEDZANIE WYSTAWY:
NAPOLEON I SZTUKA.
Oprowadza kustosz
Daniel Artymowski
Galeria
7.10.2015 r
(środa)
godz. 11.00
Wykład:
GRA WYBORCZA - WIELKA GRA O WŁADZĘ.
dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
UW
Galeria

Konspekt
8.10.2015 r.
(czwartek)
godz. 11.00
Wykład:
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE.
SPOTKANIE W RAMACH WOLSKICH DNI SENIORA 2015.
dr Piotr Sionek
Kierownik POradni Kardiologicznej Szpitala Wolskiego
Galeria
9.10.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Warsztaty:
TRENING PAMIĘCI.
psycholog mgr Rafał Banaszek
14.10.2015 r.
(środa)
godz. 11.00
Wykład:
NOWA USTAWA O POMOCY PRAWNEJ OSOBOM O NISKICH DOCHODACH - PORADNICTWO PRAWNE A RZECZNICTWO WOBEC ORGANÓW.
Ija Maria Ostrowska dyrektor Biura Porad Obywatelskich Galeria
15.10.2015 r.
(czwartek)
godz. 12.30
Wykład:
POLITYKA SENIORALNA W POLSCE DAWNIEJ I DZIŚ.
Michał Szczerba Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej
Poseł na Sejm RP
Galeria
16.10.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Warsztaty:
TRENING PAMIĘCI.
psycholog mgr Rafał Banaszek
20.10.2015 r.
(Wtorek)
godz. 11.00
Wykład:
Zdrowie psychiczne w wieku senioralnym.
Spotkanie w ramach Wolskich Dni Seniora 2015.
dr Daniel Dudek
Zastępca ordynatora Kliniki Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wolskiego.
Galeria
22.10.2015 r.
(czwartek)
10.00 - 14.00
MIĘDZYPOKOLENIOWE CZYTANIE:
SPÓŁDZIELCZOŚĆ W TWÓRCZOŚCI
LITERACKO-POETYCKIEJ NA
PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI
EDWARDA SZYMAŃSKIEGO
Galeria
23.10.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Warsztaty:
TRENING PAMIĘCI.
psycholog mgr Rafał Banaszek
27.10.2015 r.
(wtorek)
godz. 08.30
Seminarium:
JESIEŃ W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM.
Pracownik KPN
przewodnik, przyrodnik.
Galeria
28.10.2015 r.
(środa)
godz. 11.00
Warsztaty:
ŚWIADOMY KONSUMENT 60+.
Specjalista
Towarzystwa AMICUS
30.10.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Warsztaty:
TRENING PAMIĘCI.
psycholog mgr Rafał Banaszek
4.11.2015 r.
(Środa)
godz. 11.00
Seminarium:
ŚWIĘTO ZMARŁYCH W INNYCH KULTURACH I RELIGIACH ŚWIATA.
Etnograf
mgr Elżbieta Piskorz-Branekova
Galeria

Prezentacja
( 40MB )
6.11.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Wykład:
JAK CHRONIĆ ORGANIZM WŁASNY - STAN PSYCHICZNY W OKRESIE NIESZCZĘŚLIWYCH ZDARZEŃ.
psycholog mgr Rafał Banaszek Galeria
13.11.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Warsztaty:
TRENING PAMIĘCI.
psycholog mgr Rafał Banaszek
17.11.2015 r.
(wtorek)
godz. 12.15
Prelekcja z cyklu:
PATRZEĆ/ZOBACZYĆ.
SZTUKA WSPÓŁCZESNA I SENIORZY.
Alicja Korpysz Galeria
18.11.2015 r.
(środa)
godz. 11.00
Wykład:
MISJA MEDIÓW PUBLICZNYCH - CO TO JEST I CZY ISTNIEJE?
dr Jacek Żurawski
Społeczna Akademia Nauk
20.11.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Warsztaty:
TRENING PAMIĘCI.
psycholog mgr Rafał Banaszek
26.11.2015 r.
(czwartek)
godz. 12.00
Prelekcja + zwiedzanie wystawy:
MISTRZOWIE PASTELU.
OD MARTEAU DO WITKACEGO.
pracownik
Muzeum Narodowego
27.11.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Warsztaty:
TRENING PAMIĘCI.
psycholog mgr Rafał Banaszek
04.12.2015 r.
(piątek)
godz. 11.00
Warsztaty:
TRENING PAMIĘCI.
psycholog mgr Rafał Banaszek
15.02.2016 r.
(pobiedziałek)
godz. 11.00
Wykład:
Finanse a dobrobyt społeczny.
porf. Elżbieta Mączyńska Galeria
24.02.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Wykład:
MAJĄTEK A PRAWO. TESTAMENT, DAROWIZNA, UMOWA O DOŻYWOCIE.
notariusz
Czesława Kołcun
9.03.2016 r.
(Środa)
godz. 12.00
Wystawa:
NA NOWO WARSZAWIACY 1945 - 55.
dyr Katarzyna Madoń-Mitzner
Galeria
10.03.2016 r.
(Czwartek)
godz. 11.00
Wykład:
ŻYWIENIE I SUPLEMENTY DIETY U OSÓB 60+.
dr Agnieszka Jarosz
Instytut Żywności i Żywienia
Galeria
16.03.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Wykład:
ROLA "NARODU WYBRANEGO" W DZIEJACH RELIGII.
prof. Tadeusz Stępień Galeria
23.03.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Wykład:
CHRYSTUS - KIM JEST DLA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
prof. Tadeusz Stępień
24.03.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Prelekcja i spotkanie wielkanocne:
ZWYCZAJE WIELKANOCNE REGIONÓW.
Prezes Izabella Byszewska Galeria
30.03.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Wykład:
WIARA W ALLAHA - FUNDAMENTEM ŁADU SPOŁECZNEGO.
prof. Tadeusz Stępień Galeria
01.04.2016 r.
(Piątek)
godz. 11.00 - 13.30
Spacer z przewodnikiem:
Temat - CYTADELA.
Ewa Andrzejewska
przewodnik
Galeria
06.04.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Wykład:
JAK NIE DAĆ SIĘ OKRAŚĆ W DOMU, BANKU
I INNYCH MIEJSCACH?.
cz. 1
Część 2 - praktyczna odbędzie się 14.04.2016 roku g. 11:00 na stacji Ratusz Arsenał.
aspirant Artur Chwiłka
KP Metra Warszawskiego
Galeria
12.04.2016 r.
(Wtorek)
godz. 17.00
Prelekcja:
SYRIA OD ALEKSANDRA WIELKIEGO DO MAHOMETA
prof. Michał Gawilikowski
13.04.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Wykład:
BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW W SIECI.
prof. Arkadiusz Orłowski
SGGW
Galeria
14.04.2016 r.
(Czwartek)
godz. 11.00
Wykład cz. 2 praktyczna:
JAK NIE DAĆ SIĘ OKRAŚĆ W DOMU, BANKU
I INNYCH MIEJSCACH?.
kontynuacja w praktyce wykładu z dnia 6.04.2016r.
aspirant Artur Chwiłka
KP Metra Warszawskiego
Galeria
14.04.2016 r.
(Czwartek)
godz. 17.00
Prelekcja:
CHRZEŚCIJAŃSKA SYRIA
ks. prof. Henryk Paprocki
19.04.2016 r.
(Wtorek)
godz. 17.00
Prelekcja:
ISLAM PODZIELONY. RÓŻNE ODŁAMY ISLAMU W SYRII.
prof. Janusz Dynecki
21.04.2016 r.
(czwartek)
godz. 11.00
Wykład:
O KRÓLU DUMY...
W 450 ROCZNICĘ URODZIN ZYGMUNTA III.
Sławomir Szczocki
Pracownia Działań Muzealnych Zamku Królewskiego
26.04.2016 r.
(Wtorek)
godz. 17.00
Prelekcja:
WSPÓŁCZESNA SYRIA I JEJ PROBLEMY.
dr George Yacoub
27.04.2016 r.
(środa)
godz. 11.00
Wykład:
STARZENIE SIĘ WZROKU.
PROFILAKTYKA, LECZENIE.
dr n.med. Roman Sobecki
ordynator
Miejski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
28.04.2016 r.
(Czwartek)
godz. 17.00
Prelekcja:
MOZAIKI, LUSTRY I ADAMASZKI. O SZTUCE SYRYJSKIEJ.
dr Małgorzata Redlak
12.05.2016 r.
(Czwartek)
godz. 11.00
Wykład otwarty:
CZY BAĆ SIĘ ARABÓW???
ambasador
Grzegorz Dziemidowicz
Fundacja Emeryt
13.05.2016 r.
(Piątek)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
14.05.2016 r.
(Sobota)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
16.05.2016 r.
(Poniedziałek)
godz. 11.00
Wykład otwarty:
OPINIOTWÓRCZA ROLA MEDIÓW.
redaktor
Jacek Żakowski
Fundacja Emeryt
18.05.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Wykład :
CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH -
ROZPOZNANIE, LECZENIE, POWIKŁANIA.
prof. Janusz Krzymień
WUM
Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii
Fundacja Emeryt
25.05.2016 r.
(Środa)
godz. 18.00
Seminarium + zwiedzanie z elementami recitalu:
CHOPIN. NAJBLI¬SI LUDZIE, NAJBLIŻSZE MIASTA - GEORGE SAND
Obowiązuje wcześniejszy zapis w siedzibie Fundacji Muzeum Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1
27.05.2016 r.
(Piątek)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
28.05.2016 r.
(Sobota)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
02.06.2016 r.
(Czwartek)
godz. 11.00
Szkolenie ze smartfonu. WOLONTORIAT PRACOWNICZY
firmy Nielsen
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
03.06.2016 r.
(Piątek)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
04.06.2016 r.
(Sobota)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
09.06.2016 r.
(Czwartek)
godz. 18.00
Spektakl teatralny
"Fantazy".
dyskusja Teatr Powszechny W-wa, ul.Zamojskiego 20.
11.06.2016 r.
(Sobota)
godz. 14.30
WARSZTATY KULINARNE
Projekt "Fit emeryt - zdrowie na talerzu".
WOLONTORIAT PRACOWNICZY CITIBANK. Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
14.06.2016 r.
(Wtorek)
godz. 11.00
Prelekcja: H.Sienkiewicz - życie i twórczość. Ewa Andrzejewska Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
15.06.2016 r.
(Środa)
godz. 11.00
Od netbooka do smartfona. Prof.dr inż. Wojciech Nowakowski Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
17.06.2016 r.
(Piątek)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
18.06.2016 r.
(Sobota)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
20.06.2016 r.
(Poniedziałek)
godz. 11.00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI
Temat: INFORMATYKA - Romantyczna historia polskich komputerów
Prof.dr inż. Wojciech Nowakowski
Instytut Maszyn Matematycznych
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
21.06.2016 r.
(Wtorek)
godz. 10.40
Spacer:
WARSZAWSKIMI ŚLADAMI SIENKIEWICZA
(ROK SIENKIEWICZOWSKI).
Ewa Andrzejewska
przewodnik
Zbiórka: Przed Katedrą sw. Jana Chrzciciela ul. Świetojanska
g. 10:40
23.06.2016 r.
(Czwartek)
godz. 11.00
Prelekcja: SINGAPUR - miasto czterech kultur Prof. dr inż. Wojciech Nowakowski Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
24.06.2016 r.
(Piątek)
godz. 14.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
25.06.2016 r.
(Sobota)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
30.06.2016 r.
(Czwartek)
godz. 11.00
Warsztaty integracyjne ćwiczące pamięć. mgr Rafał Banaszek ul. Marymoncka, początek Dewajtis na skraju Lasku Bielańskiego.
Od 29.08.2016

Rekrutacja słuchaczy S-UTW na semestr jesienno-zimowy Serdecznie zapraszamy!!! Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
08.09
(czwartek)
godz. 11.00
GRA MIEJSKA pod nazwą "STASZIC" Ewa Andrzejewska przewodnik Krakowskie Przedmieście, przy pomniku Kopernika.
19.09
(poniedziałek)
godzina 11:30
(do godziny 13:00)
INAUGURACJA: OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI
p.t. "Co dalej z EUROPĄ ?"
Prof. Danuta Hübner
Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych parlamentu UE
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
Galeria
21.09
(środa)
godz. 11.00
Wykład
Wpływ promieniowania na zdrowie seniorów
mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak
Wiceprzew. Tow. M.Skłodowska-Curie
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
23.09
(piątek)
godz. 11.00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne mgr Rafał Banaszek Park Sowińskiego wejście od strony ul. Elekcyjnej
24.09
(sobota)
godz. 9.00
WYCIECZKA AUTOKAROWA po WARSZAWIE Ewa Andrzejewska przewodnik Plan Bankowy, Parking blizej ulicy Elektoralnej
27.09
(wtorek)
godz. 15.00
Kultura, sztuka, wystawa pt. BOGACTWO Przewodnik - pracownik ZACHĘTY Narodowa Galeria Sztuki ZACHĘTA
29.09.2016
(czwartek)
godz. 9:00
powrót około 18
WYCIECZKA AUTOKAROWA do NIEBOROWA i ARKADII Przewodnik - pracownik oddziału Muzeum Narodowego Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
30.09.2016
(piątek)
godz. 11.00
ASERTYWNOŚĆ SENIORÓW wobec reklam mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
07.10.2016
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne mgr. Rafał Banaszek Park Sowińskiego
wejście od ul. Elekcyjnej
11.10.2016
(wtorek)
godz. 11:00-12:00
PRELEKCJA cz. I
Wolskie pamiętniki
Ewa Andrzejewska przewodnik Wolskie Centrum Kultury,
Klub Złotego Wieku
Ul. Młynarska 35a (wejście od Żytniej)
12.10.2016
(środa)
godzina 11:00
WYKŁAD
Wpływ żywienia i stylu życia na zdrowie seniora
dr Agnieszka Jarosz
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
14.10.2016
(piątek)
godz. 11.00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne mgr. Rafał Banaszek Park Sowińskiego
wejście od ul. Elekcyjnej
18.10.2016
(wtorek)
godz. 10:00-13:00
PRELEKCJA cz. II
Wolskie pamiętniki
Zajęcia praktyczne
Magdalena Zadrożna Wolskie Centrum Kultury,
Klub Złotego Wieku
Ul. Młynarska 35a (wejście od Żytniej)
22.10.2016
(sobota)
godz. 11.00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne mgr. Rafał Banaszek Park Sowińskiego
wejście od ul. Elekcyjnej
25.10.2016
(wtorek)
godz. 16.00
WYKŁAD
Jak skutecznie dbać o swój mózg i zachować bystrość umysłu
mgr. Justyna Wiśniowska
neuropsycholog,
Katedra Neuropsychologii U.W.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
28.10.2016
(piątek)
godz. 11.00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe
trening pamięci.
mgr. Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
03.11
(piątek)
godz. 11.00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe
trening pamięci.
mgr. Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
08.11.2016
(wtorek)
godz. 10.00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I początkująca
10:00-12:00
Grupa II średniozaawansowany
12:15-14:15
Grupa III zaawansowani
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
12.11.2016
(sobota)
godz. 10.00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I początkująca
10:00-12:00
Grupa II średniozaawansowany
12:15-14:15
Grupa III zaawansowani
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
15.11.2016
(wtorek)
godz. 10.00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I początkująca
10:00-12:00
Grupa II średniozaawansowany
12:15-14:15
Grupa III zaawansowani
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
16.11.2016
(środa)
godz. 11.00
WYKŁAD - z dziedziny prawa cywilnego
na temat: PARA BANKI, BANKI, LICHWA, POŻYCZKI
Sędzia S.O. w Warszawie
Wacława Mielewczyk
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
18.11.2016
(piątek)
godz. 11.00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe
trening pamięci.
mgr. Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
19.11.2016
(sobota)
godz. 10.00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I początkująca
10:00-12:00
Grupa II średniozaawansowany
12:15-14:15
Grupa III zaawansowani
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
21.11.2016
(poniedziałek)
godz. 11.00 - 13:00
WYKŁAD - Religia jako system kulturowy
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
22.11.2016
(wtorek)
godz. 10.00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I początkująca
10:00-12:00
Grupa II średniozaawansowany
12:15-14:15
Grupa III zaawansowani
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
24.11.2016
(czwartek)
godz. 11.00 - 13:00
WYKŁAD - Religie Dalekiego Wschodu
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
25.11.2016
(piątek)
godz. 11.00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe
trening pamięci.

ODWOŁANE
mgr. Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
26.11.2016
(sobota)
godz. 10.00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I początkująca
10:00-12:00
Grupa II średniozaawansowany
12:15-14:15
Grupa III zaawansowani
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
28.11.2016
(poniedziałek)
godz. 11.00 - 13:00
WYKŁAD - Judaizm - religia narodu wybranego
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
29.11.2016
(wtorek)
godz. 10.00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I początkująca
10:00-12:00
Grupa II średniozaawansowany
12:15-14:15
Grupa III zaawansowani
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
01.12.2016
(czwartek)
godz. 11.00 - 13:00
WYKŁAD - Chrześcijaństwo – uniwersalność zbawienia
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
05.12.2016
(poniedziałek)
godz. 11.00 - 13:00
WYKŁAD - Islam – wspólnota religijna
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
08.12.2016
(czwartek)
godz. 11.00 - 13:00
WYKŁAD - Jak to jest?
Religie chcą pokoju, a ludzie religijni wojny.
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
9.12.2016
(piątek)
ODWOŁANE
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe
trening pamięci zostały odwołane.
Nowy termin zostanie podany póĽniej.
mgr. Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
13.12.2016
(wtorek)
godz. 12.00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI p.t.
"Co się z nami stało, dokąd jako społeczeństwo
zmierzamy w tym zglobalizowanym świecie?"
Prof. Karol Modzelewski
członek Komitetu Nauk Historycznych PAN
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
15.12.2016
(czwartek)
godz. 11.00
Zapalenie zniczy i złożenie wiązanek
w rocznicę śmierci Edwarda Szymańskiego
Zaproszenie od Szkoły Podstawowej nr 23
im. Edwarda Szymańskiego
Pomnik Edwarda Szymańskiego
w parku im. Szymańskiego
na Woli
w Warszawie.
16.12.2016
(piątek)
godz. 14.00
Spotkanie Świąteczne w Fundacji "EMERYT" Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
28.12.2016
(środa)
godz. 11.00
WYKŁAD - Czy nasze maile i rozmowy komórkowe są prywatne?
Podpis elektroniczny? Czy jest potrzebny i skuteczny?
Prof. dr inż. Wojciech Nowakowski Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
30.12.2016
(piątek)
godz. 11.00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe
trening pamięci.
mgr. Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
11.01.2017
(środa)
godz. 11.00
Spotkanie organizacyjne
Dyskusja i ankiety Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
06.02.2017
(poniedziałek)
godz. 11.00
INAUGURACJA: OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI
p.t. "Skutki wprowadzanych reform dla budżetu państwa - gwarancja wypłat świadczeń emerytalno-rentowych"
Prof. Elzbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy |wiat 49
w Warszawie
08.02.2017
(środa)
godz. 15.00
Klub dyskusyjny miłośników literatury,
klub miłośników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
13.02.2017
(poniedziałek)
godz. 11.00
WYKŁAD - ATEI|CI i AGNOSTYCY Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
15.02.2017
(środa)
godz. 15.00
Klub dyskusyjny miłośników filmu,
klub miłośników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
16.02.2017
(czwartek)
godz. 11.00
WYKŁAD - Spadki, zachowek, indywidualne umowy o dożywocie. Sędzia w st. sp.
Jadwiga Wiśniewska-Góralczyk
Sądu Rejonowego w Żyrardowie
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
20.02.2017
(poniedziałek)
godz. 11.00
WYKŁAD - Witamina C sposobem na stres i podniesienie odporności? Przedstawiciel Fundacji Instytut "Polska Róża" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
22.02.2017
(środa)
godz. 15.00
Klub dyskusyjny miło?ników literatury,
klub miło?ników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
23.02.2017
(czwartek)
godz. 12.00
WYKŁAD - Psychologia a zdrowie - o tym jak
wiara religijna wpływa na zdrowie,
o relacji pacjenta
z lekarzem i medycynie alternatywnej.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
27.02.2017
(poniedziałek)
godz. 11.00
Cykl wykładów "WPŁYW ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA NA ZDROWIE SENIORA"
WYKŁAD - Diety w chorobach
dr n. med. Agnieszka Jarosz
Instytut Żywności i Żywienia
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
01.03.2017
(środa)
godz. 13.00
Cykl wykładów "AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NIEZBĘDNYM WARUNKIEM ZDROWEGO STARZENIA SIĘ"
WYKŁAD – "Sprawność aparatu ruchowego w okresie zimowo-wiosennym"
prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń
Zakład Metodyki Rekreacji AWF
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
02.03.2017
(czwartek)
godz. 15.00
Klub dyskusyjny miłośników filmu,
klub miłośników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
03.03.2017
(piątek)
godz. 13:00
Spotkanie organizacyjne:
KURSY KOMPUTEROWE
Wszystkie grupy.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
07.03.2017
(wtorek)
godz. 10:10 - 16:35
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:10-12:10
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:35-16:35
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
09.03.2017
(czwartek)
godz. 15:00
Godzina 15:00-16:00
PRELEKCJA: „Co warto czytać”


Klub dyskusyjny miłośników literatury,
klub miłośników rozrywki.
Justyna Sobolewska, Redaktorka Działu Kultury czasopisma
„Polityka”


Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
11.03.2017
(sobota)
godz. 10:10 - 16:35
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:10-12:10
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:35-16:35
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
14.03.2017
(wtorek)
godz. 10:10 - 16:35
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:10-12:10
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:35-16:35
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
15.03.2017
(środa)
godz. 10:00
Cykl: „POZNAJEMY ŚWIAT PRAWA”
Symulacja rozprawy sądowej
„Emerytura w warunkach szczególnych”
Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Okręgowy,
ul. Płocka 9/11,
Sala nr XVI, pierwsze piętro
15.03.2017
(środa)
godz. 15:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu,
klub miłośników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
16.03.2017
(czwartek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Podstawy dziedziczenia cech" Biolog Iwona Płusa Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
18.03.2017
(sobota)
godz. 10:10 - 16:35
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:10-12:10
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:35-16:35
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
21.03.2017
(wtorek)
godz. 10:10 - 16:35
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:10-12:10
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:35-16:35
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
22.03.2017
(środa)
godz. 13:30
Wyjście do kina
Film "Pokot".
Fundacja "EMERYT" Kino Antlantic, ul.Chmielna 33.
25.03.2017
(sobota)
godz. 10:10 - 16:35
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:10-12:10
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:35-16:35
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
28.03.2017
(wtorek)
godz. 10:10 - 16:35
OSTATNIE SPOTKANIE
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:10-12:10
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:35-16:35
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
29.03.2017
(środa)
godz. 15:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu,
klub miłośników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
30.03.2017
(czwartek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Blaski i cienie inżynierii genetycznej" Biolog Iwona Płusa Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
03.04.2017
(poniedziałek)
godz. 11.00
PRELEKCJA n.t. „Beksiński nieznany”
Projekt Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie „Artyści w Bibliotece"
Kurator Ewa Barycka Bibliotek UW, sala wystawowa na parterze
ul. Dobra 56/66
(Nowy budynek biblioteki)
05.04.2017
(środa)
godz. 11.00
Cykl wykładów:"CHOROBY NACZYNIOWE OSÓB STARSZYCH"
WYKŁAD – „Profilaktyka i Leczenie Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej”
dr n. med. Andrzej Eberhardt
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
06.04.2017
(czwartek)
godz. 14:00
Spotkanie Wielkanocne Seniorów Fundacji „EMERYT” Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
10.04-14.04
(tydzień)
WIELKI TYDZIEŃ Wolny od zajęć Wolny od zajęć
20.04.2017
(czwartek)
godz. 15:00
Klub dyskusyjny miłośników literatury,
klub miłośników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
21.04.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe, trening pamięci. mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
26.04.2017
(środa)
godz. 11.00
WYKŁAD: „Zmiany w ustawie Prawo Spółdzielcze” Jerzy Jankowski
Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielców
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
27.04.2017
(czwartek)
godz. 15:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu,
klub miłośników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
28.04.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe, trening pamięci. mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
10.05.2017
(środa)
godz. 11.00
WYKŁAD: „Budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, wolontariat” przedstawiciel Centrum Komunikacji Społecznej,
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
11.05.2017
(czwartek)
godz. 10.00
WOLONTARIAT PRACOWNICZY firmy NIELSEN Szymon Perz
Firma NIELSEN
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
12.05.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe, trening pamięci. mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
18.05.2017
(czwartek)
godz. 7:00,
powrót około 19:30
SEMINARIUM WYJAZDOWE
n.t. "Życie i twórczość H. Sienkiewicza".
Fundacja "EMERYT" Wola Okrzejska, Dęblin, Puławy
25.05.2017
(czwartek)
godz. 11:00
CYKL 1 – Odkrywaj z nami tajemnice warszawskich parków.
Spacer przyrodniczo-historyczny po Parkach Sowińskiego i Szymańskiego
Przewodnik
Ewa Andrzejewska
Park Sowińskiego
przed pomnikiem
gen. J. Sowińskiego
25.05.2017
(czwartek)
godz. 15:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu,
klub miłośników rozrywki.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
26.05.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe, trening pamięci. mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
31.05.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: „Dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki geriatrycznej oraz w zakresie psychiatrii dla osób starszych” Marek Cytacki
Główny Specjalista w Wydziale Interwencyjno Poradniczym Biura Rzecznika Praw Pacjenta
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
11.06.2017
(niedziela)
godz. 14.00
KOROWÓD WOLSKI Spółdzielnia Wola Park gen. J. Sowińskiego.
16.06.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne, Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Wejście do Parku Sowińskiego
od ul. Elekcyjnej
(wejście, które prowadzi do amfiteatru).
17.06.2017
(sobota)
godz. 11:00
DZIEŃ WARSZAWSKICH UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU UTW
na Torze Wyścigów Konnych Służewiec.
Wymagane zaproszenie.
Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” Kasy główne Toru Służewiec
20.06.2017
(wtorek)
godz. 11:00
CYKL 1 – Odkrywaj z nami tajemnice warszawskich parków.
Spacer przyrodniczo-historyczny po Polu Mokotowskim
Przewodnik
Ewa Andrzejewska
Aleje Niepodległości,
przystanek autobusowy
( na żądanie) „Biblioteka Narodowa”
w stronę Mokotowa.
21.06.2017
(środa)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD: „Czy i jak reformować psychiatrię?” dr Marek Balicki
kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego
przy Szpitalu Wolskim w Warszawie.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie.
23.06.2017
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne, Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Wejście do Parku Sowińskiego
od ul. Elekcyjnej
(wejście, które prowadzi do amfiteatru).
24.06.2017
(sobota)
godz. 14:00
Zmiana godziny!
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne, Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Wejście do Parku Sowińskiego
od ul. Elekcyjnej
(wejście, które prowadzi do amfiteatru).
28.06.2017
(środa)
godz. 11:00
Uroczyste zakończenie semestru
wiosenno-letniego 2017 roku.

Ankieta, propozycje programowe na semestr jesienno-zimowy.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT",
ul. Ogrodowa 8.
30.06.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne, Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Wejście do Parku Sowińskiego
od ul. Elekcyjnej
(wejście, które prowadzi do amfiteatru).
20.09.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: „WWW- Wielka Pajęczyna bez pająka”

prof. dr inż. Wojciech Nowakowski
Instytut Maszyn Matematycznych
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.09.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: „Poufność Internetu i jej zabezpieczenia” prof. dr inż. Wojciech Nowakowski
Instytut Maszyn Matematycznych
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.09.2017
(piątek)
godz. 11:00-13:00
OTWARTY WYKŁAD: „Wisła Ľródłem życia, bogactwa i radości”

Przewodnik
Ewa Andrzejewska;
Ornitolog i przewodnik
Konrad Malec
Polski Komitet Olimpijski,
Sala konferencyjna,
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
2.10.2017
(poniedziałek)
godz. 11:00-13:00
PRELEKCJA: Projekcja filmu "Jak feniks z popiołów", prelekcja o odbudowie warszawskiej starówki. mgr inż. arch. Beata Artymowska
pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie
Zamek Królewski
w Warszawie
Sala projekcyjna
04.10.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: „Szczególna rola mediów w okresie przed zbliżającymi się wyborami” red. Paweł Dybicz
Zastępca redaktora naczelnego
Tygodnik "Przegląd"
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.10.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne/umysłowe,
w zależności od pogody.
mgr Rafał Banaszek UWAGA! Zmiana na
spotykamy się w Fundacji "EMERYT" ul. Ogrodowa 8.
9.10.2017
(poniedziałek)
godz. 13:00-15:00
PRELEKCJA: Projekcja filmu "Kulisy odbudowy", prelekcja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. mgr inż. arch. Beata Artymowska
pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie
Zamek Królewski
w Warszawie
Sala projekcyjna
12.10.2017
(czwartek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Bitcoin - pieniądz Internetu". prof. dr inż. Wojciech Nowakowski
Instytut Maszyn Matematycznych
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ZAJĘCIA ODWOŁANE!
13.10.2017

(piątek)
WARSZTATY - ODWOŁANE mgr Rafał Banaszek ODWOŁANE
za tydzień, w czwartek
proszę zadzwonić w celu sprawdzenia,
gdzie odbędą się zajęcia.
Tel. 509928529
17.10.2017
(wtorek)
godz. 11:00
(może ulec zmianie)
Spotkanie organizacyjne:
KURSY KOMPUTEROWE
Wszystklie grupy
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
18.10.2017
(środa)
UWAGA zmiana
godz. 15:00
CYKL. ZDROWIE PSYCHICZNE SENIORÓW.
WYKŁAD: "Czym jest zdrowie - czym jest zdrowie psychiczne".
Prof. nadzw. dr hab.n. med. Maria Załuska
Kierownik IV Kliniki Psychiatrii IPIN
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.10.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne/umysłowe,
w zależności od pogody.
mgr Rafał Banaszek Dzień wcześniej
- czwartek -
proszę zadzwonić w celu sprawdzenia,
gdzie odbędą się zajęcia.
Tel. 509928529
23.10.2017
(poniedziałek)
godz. 11:00
PRELEKCJA: Projekcja filmu „Jak powstała nasza Planeta – Stworzenie Ziemi”,
dyskusja o historii układu słonecznego i planety Ziemia.
mgr Robert Klimkowski
fizyk
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
24.10.2017
(wtorek)
godz. 10:00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
25.10.2017
(środa)
UWAGA zmiana
godz. 15:00
CYKL. ZDROWIE PSYCHICZNE SENIORÓW.
WYKŁAD: "Objawy zaburzeń psychicznych ".
Prof. nadzw. dr hab.n. med. Maria Załuska
Kierownik IV Kliniki Psychiatrii IPIN
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.10.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego
7.11.2017
(wtorek)
godz. 10:00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
8.11.2017
(środa)
godz. 15:00
CYKL. ZDROWIE PSYCHICZNE SENIORÓW.
WYKŁAD: "Profilaktyka i leczenie - Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.".
Prof. nadzw. dr hab.n. med. Maria Załuska
Kierownik IV Kliniki Psychiatrii IPIN
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
9.11.2017
(środa)
godz. 15:30
Film: TWÓJ VINCENT.
Wyjście Seniorów do kina.
Bilet 16zł.
Fundacja "EMERYT" Kino Muranów
ul. Gen. Andersa 5
10.11.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne/umysłowe,
w zależności od pogody.
mgr Rafał Banaszek Dzień wcześniej
- czwartek -
proszę zadzwonić w celu sprawdzenia,
gdzie odbędą się zajęcia.
Tel. 509928529
14.11.2017
(wtorek)
godz. 10:00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
15.11.2017
(środa)
godz. 11:00
Wykład: Grawitacja - moc masy.
Połączony z projekcją filmu: "Grawitacja Moc Wszechświata". Dyskusja o planecie Ziemia i kosmosie.
mgr Robert Klimkowski
fizyk
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
16.11.2017
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu. Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.11.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne/umysłowe,
w zależności od pogody.
mgr Rafał Banaszek Dzień wcześniej
- czwartek -
proszę zadzwonić w celu sprawdzenia,
gdzie odbędą się zajęcia.
Tel. 509928529
21.11.2017
(wtorek)
godz. 10:00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.11.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Piłsudski znany i nieznany" Ewa Andrzejewska
Przewodnik z Fundacja HEREDITAS
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.11.2017
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników literatury. Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
24.11.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe. mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.11.2017
(poniedziałek)
godz. 15:00
PRELEKCJA: Nie ma to jak w domu – bezpieczne mieszkanie Seniora. Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla
Politechnika Warszawska
Fundacja GoSilver
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
28.11.2017
(wtorek)
godz. 10:00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.11.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Profilaktyka i rehabilitacja w bólach kręgosłupa i stawów." Krzysztof Narosz Fizjoterpeuta,
Szef Zespołu Terapeutycznego Fizjo Med Poland
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
01.12.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe. mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
4.12.2017
(poniedziałek)
godz. 11:40
Film: CICHA NOC.
Wyjście Seniorów do kina.
Zapisy w biurze F.E.
Fundacja "EMERYT" Kino Cinema City ARKADIA
C.H. Arkadia,
2 piętro.
05.12.2017
(wtorek)
godz. 10:00 - 16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.12.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Zmiany w aktach prawnych i ich wpływ na życie seniorów." Czesława Kołcun, notariusz. Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.12.2017
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników literatury. Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
08.12.2017
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe. mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
12.12.2017
(wtorek)
godz. 10:00 - 16:35
OSTANIE SPOTKANIE
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Julita Gopsz-Stasiak Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.12.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Co kryje się pod nazwą Bioróżnorodność? Dlaczego jej zachowanie jest dla ludzkości tak istotne?" Iwona Płusa. Biolog Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.12.2017
(czwartek)
godz. 14:00
Spotkanie Świąteczne w Fundacji "EMERYT" Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.12.2017
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Zagrożenia ekologiczne - skutki działalności człowieka." Iwona Płusa. Biolog Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.12.2017
(piątek)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
"Globalne trendy w gospodarce – następstwa
dla Polski"
Prof. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
29.12.2017
(piątek)
godz. 16:00
Wycieczka autokarem: "Świąteczna Warszawa nocą" Fundacja "EMERYT" Zbiórka pod siedzibą Fundacji "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
21.02.2018
(środa)
godz. 11:00
INAUGURACJA SEMESTRU WIOSENNO-LETNIEGO 2018 r.
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI: „Ochrona zdrowia i jej wpływ na gospodarkę”

Prof. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
28.02.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: „Sprawność funkcjonalna podstawą dobrego zdrowia Seniorów” prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń
Zakład Metodyki Rekreacji AWF
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
2.03.2018
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.03.2018
(środa)
godz. 11:00
ZMIANA TEMATU (choroba wykładowcy)
WYKŁAD: "Słyszeć do póĽnej starości - profilaktyka i leczenie"
mgr Patrycja Witczak
protetyk słuchu
Karolina Kwapisz
z firmy Maytone.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
9.03.2018
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
12.03.2018
(poniedziałek)
godz. 11:00
Prelekcja
Film dramat/dokument: CZWARTA WŁADZA. Dyskusja po seansie. Spotykamy sie o 10:45 przed kinem.
Fundacja "EMERYT" Cinema City ARKADIA
Aleja J.P.II 82
13.03.2018
(wtorek)
godz. 11:00
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
Kursy komputerowe
Wszystkie grupy zapraszamy na godz.11:00.
Przedstawiciel Centrum Edukacyjne Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.03.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: „Wybory i ich organizacja. Punkty stałe i zmiany” Krzysztof Lorentz
Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych
Krajowe Biuro Wyborcze
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
16.03.2018
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.03.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
21.03.2018
(środa)
godz. 11:00
Cykl wykładów: POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
WYKŁAD Nr 1: "Kto marzył o niepodległości przed jej odzyskaniem?".
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.03.2018
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
26.03.2018
(poniedziałek)
godz. 14:30
Uroczyste spotkanie Wielkanocne
Fundacji "EMERYT"
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.03.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.03.2018
(środa)
godz. 11:00
Cykl wykładów: Bezpieczeństwo Seniorów w domu i przestrzeni publicznej.
WYKŁAD Nr 1: Oszustwa, każdy może być ich ofiarą. Część I.
st. sierż. Magdalena Strzeżek
Komenda Stołeczna Policji.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
4.04.2018
(środa)
godz. 11:00
Cykl wykładów: POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
WYKŁAD Nr 2: "Działania dyplomatyczne i polityczne".
Mgr Piotr Kaliszewski
Instytut Historyczny UW
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.04.2018
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego,
przy amfiteatrze
10.04.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
11.04.2018
(środa)
godz. 11:00
Cykl wykładów: Bezpieczeństwo Seniorów w domu i przestrzeni publicznej.
WYKŁAD Nr 2: Bezpieczeństwo Seniorów w ruchu drogowym.
Aspirant sztabowy Robert Niedbałko
Sekcja Profilaktyki Społecznej
Wydział Ruchu Drogowego
Komenda Stołeczna Policji
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
12.04.2018
(czwartek)
godz. 11:00
100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
WYSTAWA „Paderewski”
Zwiedzanie z przewodnikiem.
Spotykamy się o 10:45 w holu głównym przed kasami
Przewodnik Muzeum Narodowego w Warszawie Muzeum Narodowe w Warszawie,
Aleje Jerozolimskie 3
UWAGA! 14.04.2018
(sobota)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego,
przy amfiteatrze
17.04.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
18.04.2018
(środa)
godz. 11:00
Cykl wykładów: POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
WYKŁAD Nr 4: "Działania zbrojne".
Mgr Piotr Kaliszewski
Instytut Historyczny UW
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.04.2018
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego,
przy amfiteatrze
23.04.2018
(poniedziałek)
godz. 11:50
Prelekcja
Film dramat: TWARZ. Dyskusja po seansie. Spotykamy sie o 11:30 przed kinem.
Fundacja "EMERYT" Cinema City ARKADIA
Aleja J.P.II 82
24.04.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
25.04.2018
(środa)
Uwaga!
godz. 10:30
Cykl wykładów: POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
WYKŁAD Nr 5: "Działalność w kulturze, oświacie i nauce".
Dr hab. Alina Molisak
Wydział Polonistyki UW
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
26.04.2018
(czwartek)
godz. 9:00-18:00
Cykl wykładów: POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
WYKŁAD Nr 6: "Miejsca pamięci – historia wotum wdzięczności Świątynia Opatrzności Bożej". Przejazdy autokarem do wybranych miejsc
w Warszawie.
Przewodnik
Ewa Andrzejewska
Świątynia Opatrznosci Bożej,
inne wybrane miejsca w Warszawie.
27.04.2018
(piątek)
ODWOŁANE!
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. Odwołane, przeniesione na 11 maja. mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego,
przy amfiteatrze
08.05.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
09.05.2018
(środa)
godz. 11:00
Cykl wykładów: POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
WYKŁAD Nr 3: "Działania społeczno-ekonomiczno-gospodarcze".
Mgr Piotr Kaliszewski
Instytut Historyczny UW
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
11.05.2018
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking.
Zaległe zajęcia z dnia 27 kwietnia
mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego,
przy amfiteatrze
15.05.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
21.05.2018
(poniedziałek)
godz. 11:00
Prelekcja: EkoSenior - gospodarka odpadami opakowaniowymi w Polsce. Przedstawiciel Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
23.05.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Syria - tygiel wielu religii". Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.05.2018
(niedziela)
godz. 14:00
Wolski Korowód
Spółdzielnia Socjalna Wola.
Stanowisko Fundacja „EMERYT”.
Park Sowińskiego
28.05.2018
(poniedziałek)
godz. 11:00
PRELEKCJA: Jak zachować sprawność na długie lata - porady fizjoterapeuty. Przedstawiciele- fizjoterapeuci MEDI-system Sp. z o.o. Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
9.06.2018
(niedziela)
godz. 12:00
Dzień Warszawskich UTW na Torze Służewiec.
Obowiązują zaproszenia.
Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie UTW Tor Służewiec
19.06.2018
(wtorek)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD
Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległosci i budowę państwowości.
Po wykładzie, zwiedzanie wystawy zwiazanej
z tematem wykładu.
Ewa Mańkiewicz-Cudny
Redaktor Naczelna miesięcznika Przegląd Techniczny
Warszawski Dom Technika
ul. Tadeusza Czackiego 3/5.
21.06.2018
(czwartek)
od godziny 11:00
Nielsen Global Impact Day.
Prace porządkowe.
Wolonatriusze z firmy
NIELSEN
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.06.2018
(środa)
godz. 11:00
Ocena semestru wiosenno-letniego S-UTW.
Program semestru jesienno-zimowego.
Ankieta Ewaluacyjna.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.09.2018
(czwartek)
godz. 16:00
INAUGURACJA SEMESTRU
JESIENNO-ZIMOWEGO 2018 r.
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
"O Konstytucji i chronionych przez nią prawach"

Prof. Marek Zubik
Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
30.09.2018
(niedziela)
godz. 11:00-16:00
JARMARK KREATYWNOŚCI
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich Ogród Saski
w Warszawie
2.10.2018
(wtorek)
godz. 12:00
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
Kursy komputerowe
Wszystkie grupy zapraszamy na godz.12:00.
Przedstawiciel Centrum Edukacyjne Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
4.10.2018
(czwartek)
godz. 14:00
WYKŁAD: "Przywrócić pamięć" Dr n. med. Katarzyna Broczek
geriatra
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
5.10.2018
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Park Sowińskiego,
przy amfiteatrze.
9.10.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.10.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Świadome uczestnictwo w wyborach władz" Dariusz Kraszewski
Fundacja im. Stefana Batorego.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
12.10.2018
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Park Sowińskiego,
przy amfiteatrze.
16.10.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.10.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Fale elktromagnetyczne - wiadomości podstawowe" Robert Klimkowski
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
19.10.2018
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Park Sowińskiego,
przy amfiteatrze.
22.10.2018
(poniedziałek)
godz. 11:00
Prelekcja
Film dramat: ZIMNA WOJNA. Dyskusja po seansie. Spotykamy sie o 10:30 przed kinem.
Fundacja "EMERYT" Kino Muranów
ul. Andersa 5
23.10.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
25.10.2018
(czwartek)
godz. 11:00 (czas trwania ponad 3 godz)
WYKŁAD: "Urazy u osób po 60 roku życia" Szkolenie organizowane
z ramienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
26.10.2018
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.10.2018
(wtorek)
ODWOŁANE
Kursy Komputerowe
ODWOŁANE
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.11.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.11.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Zmiany w przepisach prawa dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej i ich konsekwencje dla członków spółdzielni" Ewa Michalska
Specjalista Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
9.11.2018
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne: Nordic Walking. mgr Rafał Banaszek Park Sowińskiego,
przy amfiteatrze.
13.11.2018
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.11.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Miejskie działania aktywizujące seniorów" Przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
Centrum Komunikacji Społecznej.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
15.11.2018
(czwartek)
godz. 10:30
SEMINARIUM: "Res pharmaceuticae"
Historia farmacji: Leki, trucizny i narkotyki.
Spotykamy się przed wejsciem do muzeum
ul. Piwna 31/33 o godz. 10:15.
Kurator ekspozycji stałej.
Muzeum Farmacji
Oddz. Muzeum Warszawy
Ul. Piwna 31/33
16.11.2018
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
19.11.2018
(poniedziałek)
godz. 11:00
PRELEKCJA: "Historyczne budynki w Warszawie - Gazownia Warszawska"
Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Gazownictwa.
Przewodnik muzeum.
PGNIG
Muzeum Gazownictwa
w Warszawie
ul. Kasprzaka 25
21.11.2018
(środa) przełożone z wtorku!
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.11.2018
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
26.11.2018
(poniedziałek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Rośliny a zdrowie w domu"
Rośliny w mieszkaniu, co dzięki nim zyskujemy?
Robert Klimkowski
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.11.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Szlachetne Zdrowie:
Opieka medyczna przez Internet?
Jak to możliwe?"
Prof. Wojciech Nowakowski
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.11.2018
(piątek)
godz. 11:00-13:30
Ostatnie zajęcia komputerowe.
Wszystkie grupy przychodzą na godzinę 11:00!
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.11.2018
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
1.12.2018
(sobota)
godz. 13:00
WYKŁAD + WARSZTATY: "Weganizm"
Przedstawiciel jadłodalni VEGE. Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
5.12.2018
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Polskie superfoods, czyli superżywność z własnego podwórka"
Przedstawiciel Polska Róża
Ernest Michalski
Sp.z o.o.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.12.2018
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Formy ochrony przyrody"
Iwona Płusa
Biolog
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.12.2018
(poniedziałek)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
"Gospodarka prokrastynacyjna, trendy globalne"

Prof. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
12.12.2018
(środa)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
100 Odzyskania Niepodległości przez Polskę
"Nie tylko Gdynia! A COP? Dziedzictwo Kwiatkowskiego..""
Prof. Wojciech Nowakowski
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
18.12.2018
(wtorek)
godz. 14:00
WYKŁAD: "Choinka - symbol Świąt Bozego Narodzenia"
Spotkanie Świąteczne w Fundacji "EMERYT"
Robert Klimkowski
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
21.12.2018
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Katastrofy ekologiczne -
co to jest, omówienie przykładów"
Iwona Płusa
Biolog
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.12.2018
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Analityka, cytologia, biopsja. Co o tym wiemy?" Prof. Wojciech Nowakowski
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.02.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Do czego prowadzi agresja
i nienawiść.
Czy można coś z tym zrobić?"
Prof. Stanisław Obirek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.02.2019
(piątek)
godz. 13:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
"GŁÓWNE TRENDY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ. WNIOSKI DLA POLSKI"
Prof. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
27.02.2019
(środa)
godz. 12:00
WYKŁAD: "Geriatria - co to jest i dlaczego
jest tak ważna"
dr Bartosz Błachucki
Klinika Geriatrii WUM
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
01.03.2019
(piątek)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
"Geneza współpracy w Europie - jakie przesłanki temu sprzyjały i jakich dziedzin dotyczyły?"
Prof. Stanisław Obirek Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
6.03.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Do Unii bliżej wodą. O rok!" Prof. Wojciech Nowakowski Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
08.03.2019
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.03.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Choroby dieto zależne - zdrowe żywienie Seniorów" Dr n. med. Agnieszka Jarosz
Instytut Żywności i Żywienia
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.03.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu. Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
15.03.2019
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
19.03.2019
(wtorek)
godz. 11:00
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
Kursy komputerowe
Wszystkie grupy zapraszamy na godz.11:00.
Przedstawiciel Centrum Edukacyjne Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.03.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Innowacje w zakresie opieki nad osobami starszymi" Marta Białek
Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
21.03.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu. Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.03.2019
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
26.03.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.03.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu. Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.03.2019
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia umysłowe.
Trening pamięci.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
2.04.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
3.04.2019
(środa)
godz. 14:00
WYKŁAD: "Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz dlaczego uczestnictwo obywateli R.P. w nich jest tak ważne" dr Anna Materska-Sosnowska
Instytut Nauk Politycznych UW.
We współpracy z Fundacją Batorego.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
04.04.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu:
Spektakl muzyczny pt.
"Autor nieznany - Tuwim w piosence."
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
5.04.2019
(piątek)
ODWOŁANE
ZAJĘCIA ODWOŁANE
mgr Rafał Banaszek Park Sowińskiego,
przy amfiteatrze.
6.04.2019
(sobta)
godz. 10:00
EKOLOGICZNA CHOINKA 2018/2019 - sadzenie choinek w parku.
Fundacja "EMERYT" Park E. Szymańskiego
wejscie od ul.Elekcyjnej.
9.04.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.04.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Zmiany organizmu ludzkiego związane z wiekiem. Wielkie problemy geriatryczne" Dr. Judyta Samul-Jastrzębska
Klinika Geriatrii WUM
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
11.04.2019
(czwartek)
godz. 12:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu:
Agnieszka Osiecka
"Niech no tylko zakwitną jabłonie."
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
12.04.2019
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Park Sowińskiego,
przy amfiteatrze.
13.04.2019
(sobota)
godz. 16:15
SEMINARIUM - Pieniądz jako środek płatniczy Centrum Pieniądza NBP im Sławomira Skrzypka
Przewodnik Centrum Pieniądza NBP Centrum Pieniądza NBP,
ul. Świętokrzyska 11/211
15.04.2019
(poniedziałek)
godz. 14:00
Uroczyste spotkanie Wielkanocne
Fundacji "EMERYT".
Fundacja "EMERYT"
Lista u Pani Krysi.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
16.04.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.04.2019
(środa)
godz. 14:00
WYKŁAD: "Borelioza - fakty i mity" dr n. med. Piotr Kajfasz
Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych WUM
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.04.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
24.04.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Internet Rzeczy. Czy to wojna światów?" Prof. Wojciech Nowakowski Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
26.04.2019
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Park Sowińskiego,
przy amfiteatrze.
30.04.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.05.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Ostatnie zajęcia - Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
Piotr Adamski
Zbigniew Kozak
CE Żelazna
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.05.2019
(piątek)
godz. 14:00
WARSZTATY - zmiana ze względu na pogodę. mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT"
ul.Ogrodowa 8
15.05.2019
(środa)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD: "Prawa wyborcze i ich realizacja - przywilej czy obowiązek.
Jak wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego."
Krzysztof Lorentz
Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych.
Krajowe Biuro Wyborcze
Sala Sesji w Urzędzie Dzielnicy Wola
ul. Solidarności 90.
16.05.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników literatury:
"Pokonać zło" - "Dżuma" Alberta Camusa.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.05.2019
(piątek)
ZAJĘCIA ODWOŁANE
WARSZTATY - odwołane.
Wkrótce informacja o nowym terminie
mgr Rafał Banaszek Odwołane
19.05.2019
(niedziela)
godz. 14:00-18:00
KOROWÓD WOLSKI Spółdzielnia Socjalna Wola
Park Sowińskiego w Warszawie.
22.05.2019
(środa)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD: "Kierunki dalszych działań w celu zapewnienia trwałości i dalszego rozwoju U.E." Prof. Danuta Huebner
Komisarz w Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49w Warszawie.
23.05.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej" Dział prawny firmy LinkLaters
Sala konferencyjna.
Budynek Q22.
30.05.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu:
"Niewygodna Prawda - Globalne Ostrzeżenie"
Film dokumentalny byłego Vice Prezydenta USA Al Gore.
Dyskusja po projekcji.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.06.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu:
"Korporacja"
Film dokumentalny Planete Doc Review.
Dyskusja po projekcji.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.06.2019
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Manipulacja w życiu społecznym -
o tym kto, co i dlaczego oszukuje"
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT"
ul.Ogrodowa 8
13.06.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Klub dyskusyjny miłośników filmu:
"Super Size Me"

Dyskusja po projekcji.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
18.06.2019
(wtorek)
godz. 13:00
WYKŁAD: "Zdrowe żywienie" Wykład firmy Synexus w dniu wolontariatu pracowniczego firmy Nielsen Polska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8.
19.06.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Efekt cieplarniany - jak działa atmosfera wokół Ziemi" mgr Robert Klimkowski Fizyk Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
24.06.2019
(poniedziałek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Profilaktyka chorób układu krążenia" Firma Boston Scientific
Budynek Q22.
26-27.06.2019
(środa, czwartek)
WYJAZD DO WROCŁAWIA.
Zwiedzanie obiektów historyczno-architektonicznych będących wizytówką Wrocławia.
Fundacja "EMERYT"
Wybrane lokalizacje we Wrocławiu.
03.07.2019
(środa)
godz. 12:00
Ocena semestru wiosenno-letniego S-UTW.
Program semestru jesienno-zimowego 2019r.
Ankieta Ewaluacyjna.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul.Ogrodowa 8
20.09.2019
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA REKRACYJNO-USPRAWNIAJĄCE:
ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego
23.09.2019
(poniedziałek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Film dokumentalny: PAVAROTTI.
Dyskusja po seansie.
Spotykamy sie o 10:45 przed kinem.
Zapisy w biurze.
Fundacja "EMERYT"
Cinema City ARKADIA
Aleja J.P.II 82
II piętro C.H. ARKADIA
25.09.2019
(środa)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI: "Parlamentaryzm jako droga utrzymania demokracji" Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie.
27.09.2019
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA REKRACYJNO-USPRAWNIAJĄCE:
ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego
30.09.2019
(poniedziałek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Profilaktyka chorób układu krążenia - zawały" Specjalista z firmy Boston Scientific Firma Boston Scientific Budynek Q22 ul. Jana Pawła 22
02.10.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Rozdział Kościoła od Państwa. Reguła czy wyjątek" Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
04.10.2019
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Choroby od kleszczowe oraz choroby tarczycy" lek med. Elżbieta Sosnowska
endokrynolog
SPZOZ Wola - Śródmieście
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
4.10.2019
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA REKRACYJNO-USPRAWNIAJĄCE:
ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego
09.10.2019
(poniedziałek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Film: BÓL i BLASK.
Dyskusja po seansie.
Spotykamy sie o 10:45 przed kinem.
Zapisy w biurze.
Fundacja "EMERYT"
Kino Muranów
ul. Władysława Andersa 5
10.10.2019
(czwartek)
godz. 14:00
CIEKAWE SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUD¬MI:
"Polityka Senioralna w latach 2015-2019
realizowana przez Komisję Parlamentarnych R.P. i jej rezultaty."
Poseł R.P. Michał Szczerba
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji
ds. Polityki Senioralnej
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.10.2019
(czwartek)
godz. 15:00
KOŁO SPOLEGLIWYCH SENIORÓW Przewodnicząca koła Zofia Niczke Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
11.10.2019
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA REKRACYJNO-USPRAWNIAJĄCE:
ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Park Szymańskiego
15.10.2019
(wtorek)
godz. 11:00
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
Kursy komputerowe
Wszystkie grupy zapraszamy na godz.11:00.
Przedstawiciel Centrum Edukacyjne Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
16.10.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Choroby oczu wieku dojrzałego" Okulista
Klinika Dr Nowosielska.
Okulistyka i Chirurgia Oka.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.10.2019
(czwartek)
Wyjazd godz. 9:00
Zbiórka 8:45.
JEDNODNIOWA WYCIECZKA PO MAZOWSZU:
Ogród Botaniczny w Powsinie,
tężnia w Konstancinie.
Koszt z obiadem 46zł.
Fundacja "EMERYT" Powsin, Piaseczno, Konstancin
18.10.2019
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.10.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Stulecie polskiej matematyki.
Czym różni się matematyka od fizyki?
Co to znaczy: polska szkoła matematyczna?"
Prof. Wojciech Nowakowski
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
24.10.2019
(czwartek)
godz. 11:40
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Film: BOŻE CIAŁO.
Dyskusja po seansie.
Spotykamy sie o 11:25 przed kinem.
Zapisy w biurze.
Bilet 15zł.
Fundacja "EMERYT"
Cinema City ARKADIA
Aleja J.P.II 82
II piętro C.H. ARKADIA
25.10.2019
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.10.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
CE Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.10.2019
(środa)
godz. 10:15 - 16:30
WYKŁAD połączony z warsztatami:
"Polityka gospodarcza i społeczna"
WiseEuropa
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
5.11.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
CE Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.11.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Dostęp do leczenia z wykorzystaniem uprawnień pacjenta."
Marek Cytacki
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
8.11.2019
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
9.11.2019
(sobota)
godz. 11:00-13:00
WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE:
Babcię i wnuka połączy sztuka -
warsztaty ozdób choinkowych.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
12.11.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
CE Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.11.2019
(środa)
godz. 12:00
Koło Miłośników Filmu.
Film "Bigda idzie"
Projekcja filmu i dyskusja.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.11.2019
(czwartek)
godz. 12:00
SEMINARIUM: Wyjście do muzeum.
Muzeum Stacja
"Historia kolei w zarysie"
Przewodnik Muzeum Stacja Muzeum Stacja
ul. Towarowa 3
15.11.2019
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
19.11.2019
(wtorek)
godz. 13:00-15:00
WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE:
Babcię i wnuka połączy sztuka -
warsztaty ozdób choinkowych.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.11.2019
(środa)
godz. 12:00
Cykl wykładów:
Bezpieczeństwo Seniorów w domu i przestrzeni publicznej.
WYKŁAD Nr 3.
"Bezpieczny Senior na drodze".
Podkom. Magdalena Strzeżek
Wydział Prewencji
Komendy Stołecznej Policji.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
21.11.2019
(środa)
godz. 14:00
Koło Miłośników Literatury.
Janusz Kofta - Obraz nie znany.
Projekcja wybranych utworów, wywiadów i dyskusja.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
26.11.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
CE Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.11.2019
(środa)
godz. 12:00
Cykl wykładów:
Bezpieczeństwo Seniorów w domu i przestrzeni publicznej.
WYKŁAD Nr 4.
"Jak nie paść ofiarą oszustwa".
Podkom. Magdalena Strzeżek
Wydział Prewencji
Komendy Stołecznej Policji.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.11.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Koło Miłośników Filmu.
Projekcja filmu i dyskusja.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.11.2019
(sobota)
godz. 11:00
CIEKAWE SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUD¬MI:
MACEDONIA
O swojej ojczyĽnie opowie i zaprezentuje slajdy
Kircho Todorov
pracownik firmy MoneyGram
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
3.12.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Odwołany z powodu choroby prowadzącego.
Przeniesiony na piątek 13.12
CE Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
4.12.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Czy zmiana klimatu zagraża naszej cywilizacji?"
prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Wydział Technologii Drewna
Katedra Fizyki SGGW.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
05.12.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Koło Miłośników Filmu.
Projekcja filmu i dyskusja.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.12.2019
(wtorek)
godz. 13:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI: "Bezwarunkowy dochód podstawowy - utopia czy nieuchronny trend" Prof. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie.
11.12.2019
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Maria Szymanowska
Pianistka, kompozytorka, muza"
Krzysztof Komarnicki
dr muzykologii
Unisono Centrum Kształcenia Muzycznego.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.12.2019
(piątek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
CE Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
16.12.2019
(poniedziałek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
CE Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.12.2019
(wtorek)
godz. 10:00-16:30
Kursy Komputerowe
Grupa I
10:00-12:00
Grupa II
12:15-14:15
Grupa III
14:30-16:30
CE Żelazna Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
19.12.2019
(czwartek)
godz. 14:00
Spotkanie Świąteczne w Fundacji "EMERYT"
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.12.2019
(niedziela)
godz. 18:00
SEMINARIUM: Sztuka teatralna,
dramat "Strach zżerać duszę"
Fundacja "EMERYT" Teatr Powszechny,
mała scena
Ul. Zamoyskiego 20.
08.01.2020
(środa)
godz. 12:00
Ocena semestru jesienno-zimowego S-UTW.
Propozycje tematów programu semestru wiosenno-letniego 2020r.
Ankieta Ewaluacyjna.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul.Ogrodowa 8
16.01.2020
(czwartek)
godz. 14:00
Koło Miłośników Filmu.
Edith Piaf- ostatnia miłość: "Edith i Marcel".

Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
18.01.2020
(sobota)
godz. 16:00-18:00
ROZRYWKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
"Gdzie się podziały dawne prywatki."
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT", ul.Ogrodowa 8
25.01.2020
(sobota)
godz. 16:00-18:00
ROZRYWKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
"Gdzie się podziały dawne prywatki."
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT", ul.Ogrodowa 8
1.02.2020
(sobota)
godz. 16:00-18:00
ROZRYWKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
"Gdzie się podziały dawne prywatki."
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT", ul.Ogrodowa 8
8.02.2020
(sobota)
godz. 16:00-18:00
ROZRYWKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
"Gdzie się podziały dawne prywatki."
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT", ul.Ogrodowa 8
15.02.2020
(sobota)
godz. 16:00-18:00
ROZRYWKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
"Gdzie się podziały dawne prywatki."
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT", ul.Ogrodowa 8
19.02.2020
(środa)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI: "Nobel 5. Olga Tokarczuk. Życie i praca." Prof. Wojciech Nowakowski
Informacja wkrótce - prawdopodobnie: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie
.
20.02.2020
(czwartek)
godz. 14:00
Koło Miłośników Filmu.
"Żurek", według opowiadania Olgi Tokarczuk.

Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
21.02.2020
(piątek)
godz. 11:00
Warsztaty proekologiczne i zdrowotne.
Pracownia Przyrodnicza - Krem z naturalnych składników.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Liczba uczestników ograniczona.
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń.
WCIES,
ul. Stara 4
brama B.
22.02.2020
(sobota)
godz. 16:00-18:00
ROZRYWKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
"Gdzie się podziały dawne prywatki."
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT", ul.Ogrodowa 8
26.02.2020
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Wiele twarzy pontyfikatu
Jana Pawła II"
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.02.2020
(czwartek)
godz. 14:00
Koło Miłośników Filmu.
"Parasite"
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.02.2020
(piatek)
godz. 11:00
CIEKAWE SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUD¬MI
Wszystko o Profesorze Zygmuncie Glogerze opowie prawnuczka.
Magdalena Zawidzka-Kwiatkowska.
Prawnuczka Profesora Zygmunta Glogera.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
03.03.2020
(wtorek)
godz. 13:00
Spotkanie organizacyjne i podział na grupy
osób zapisanych na zajęcia komputerowe.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
04.03.2020
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Cyberbezpieczeństwo - Senior Bezpieczny w Internecie" Adrian Oleksiak, informatyk z OPUTW
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
05.03.2020
(czwartek)
godz. 14:00
Koło Miłośników Filmu.
"Historia walki o prawa kobiet"
Film dokumentalny
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.03.2020
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:00
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
11.03.2020
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD: "Nowe Technologie oraz Media społecznościowe" Adrian Oleksiak, informatyk z OPUTW
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
12.03.2020
(czwartek)
ODWOŁANE
Koło Miłośników Filmu.
"Julieta"
reż. Pedro Almodovar
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.03.2020
(piątek)
ODWOŁANE
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(wtorek)
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:00
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.03.2020
(piątek)
ODWOŁANE
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(wtorek)
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:00
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:00
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(piątek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.04.2020
(piątek)
ODWOŁANE
Uroczyste spotkanie Wielkanocne Fundacji "EMERYT".
ODWOŁANE
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:00
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:00
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:00
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.04.2020
(środa)
ODWOŁANE
WYKŁAD: "Aktywność fizyczna w profilaktyce otyłości i sarkopenii" Prof. Ewa Kozdroń
AWF
Katedra Turystyki i Rekreacji
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
ODWOŁANE
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:00
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.05.2020
(środa)
ODWOŁANE
WYKŁAD: "Jakie zaszły zmiany w żywieniu Polaków od 1998r i ich wpływ na zdrowie?" dr n. med. Agnieszka Jarosz
Kierownik Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywnosci Fizycznej
Instytut Żywności i Żywienia.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
26.05.2020r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.05.2020r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
2.06.2020r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
5.06.2020r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
9.06.2020r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
12.06.2020r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
16.06.2020r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
24.06.2020
(środa)
godzina 15:00
Koło Miłośników Filmu.
"Maudie"
Kanadyjski dramat biograficzny
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
01.07.2020
(środa)
godzina 15:00
Koło Miłośników Filmu.
"Idiokracja"
Komedia społeczno-polityczna.
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.07.2020
(poniedziałek)
godzina 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
Grupa I
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
8.07.2020
(środa)
godzina 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
Grupa I
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
09.07.2020
(czwartek)
godzina 15:00
Koło Miłośników Filmu.
"S@motność w sieci"
Melodramat, Polska 2006 r..
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.07.2020
(piątek)
godzina 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
Grupa I
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.07.2020
(poniedziałek)
godzina 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
Grupa I
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
15.07.2020
(środa)
godzina 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
Grupa II
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
16.07.2020
(czwartek)
godzina 15:00
Koło Miłośników Filmu.
"Sala samobójców HEJTER". Thriller, Polska 2020
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.07.2020
(piątek)
godzina 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
Grupa II
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.07.2020
(poniedziałek)
godzina 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
Grupa II
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.07.2020
(środa)
godzina 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
Grupa II
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.07.2020
(środa)
godzina 15:00
Koło Miłośników Filmu.
"POWSTANIE WARSZAWSKIE"
ufabularyzowana kronika filmowa, Polska 2014r.
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.07.2020
(środa)
godzina 15:00

WYKŁAD W PLENERZE:
"Zmiany klimatyczne i ich wpływ na życie".
Spotkanie wśród zieleni, w parku.
Nina Kubikowska, działaczka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Park im. E.Szymańskiego,
w pobliżu pomnika poety
od strony ul. Elekcyjnej.
30.07.2020
(czwartek)
godzina 15:00
Koło Miłośników Filmu.
"MIASTO 44"
Dramat, Polska 2014r.
Projekcja filmu i dyskusja.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
5.08.2020
(środa)
godzina 15:00

WYKŁAD W PLENERZE:
"DĘBY w woj. MAZOWIECKIM - dęby pomnikowe, dęby leśne".
Spotkanie wśród zieleni, w parku.
Mariusz Wrona
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Lasów Miejskich Warszawa.
Park im. E.Szymańskiego,
w pobliżu pomnika poety
od strony ul. Elekcyjnej.
DATA TEMAT WYKŁADOWCA /PROWADZˇCY Miejsce zajęć
13.09.2020
(niedziela)
godz. 11:00-12:30"
KOROWÓD WOLSKI
Ze względu na COVID-19 w ograniczonym
zakresie, maksymalnie 5 organizacji
uczestniczy w wydarzeniu.
Fundacja Kreatywni w Działaniu
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Park Szymańskiego
przy fontanach kaskadowych.
16.09.2020
(środa)
godz. 14:00
Inauguracja semestru, WYKŁAD:
Pandemia SARS-CoV-2
Dr n. med. Piotr Kajfasz
Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych WUM
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy ¦wiat 49
w Warszawie.
22.09.2020r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.09.2020
(środa)
godz. 11:00
SPOTKANIE Z HISTORIˇ:
Polska 1920 - Przyjaciele
Ewa Andrzejewska Przy Kolumnie Zygmunta.
Grupa przejdzie do wystawy przy Domu Polonii.
25.09.2020r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.09.2020r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.09.2020
(środa)
godz. 11:00
KULTURA XXI - Murale
Ewa Andrzejewska Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
Grupa stąd wyruszy na spacer.
2.10.2020r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
5.10.2020
(poniedziałek)
godz. 11:00
OGRÓD SASKI
Dawniej, obecnie. Plany na przyszłość ???
Ewa Andrzejewska Ogród Saski, spotykamy się przy Fontannie, Warszawa
6.10.2020r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
9.10.2020r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.10.2020r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.10.2020
(środa)
godz. 11:00
OGRÓD KRASIŃSKICH
Dawniej i dziś!
Ewa Andrzejewska Ogród Krasińskich,
pod Pałacem
od strony placu Krasińskich,
Warszawa
16.10.2020r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
19.10.2020
(poniedziałek)
godz. 11:00
PARK ŻEROMSKIEGO Ewa Andrzejewska Park Żeromskiego,
wejście od strony Placu Wilsona
Warszawa
28.10.2020
(środa)
godz. 11:00
PARK SZYMAŃSKIEGO Ewa Andrzejewska Park Szymańskiego,
wejście od ul. Elekcyjna/róg Wolskiej,
Warszawa
3.11.2020
(wtorek)
godz. 11:00
POLA MOKOTOWSKIE Ewa Andrzejewska Pola Mokotowskie,
przy Bibliotece Narodowej (przystanek autobusu)
Warszawa
2.12.2020
(środa)
godz. 11:00
WARSZAWSKIE ŁAZIENKI Ewa Andrzejewska Łazienki Królewskie,
przy pomniku Piłsudskiego,
Al. Ujazdowskie,
Warszawa
9.12.2020
(środa)
godz. 11:00
PARK PRASKI Ewa Andrzejewska Park Praski,
Al. Solidarności przy dawnym wybiegu niedźwiedzi,
Warszawa
16.12.2020
(środa)
godz. 11:00
PARK im. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA-ŚMIGŁEGO Ewa Andrzejewska Park im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego,
przed pomnikiem Witosa,
od strony Pl. Trzech Krzyży,
Warszawa
30.12.2020
(środa)
godz. 16:00
WARSZAWA NOCĄ Ewa Andrzejewska Pałac i Park Króla Jana III
Sobieskiego w Wilanowie.
Spotykamy sie w Fundacji "EMERYT",
jedziemy autokarem.
8.09.2021
(środa)
godz. 11:00
Inauguracja semestru, WYKŁAD:
Edward Szymański – życie i twórczość
Prof. Wojciech Nowakowski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
w Warszawie.
9.09.2021
(czwartek)
godz. 15:00
Film:
Warszawa 1935r.
Film dokumentalny,
wirtualny spacer po Warszawie z czasów II R.P.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
14.09.2021
(wtorek)
godz. 9:00
zbiórka przy biurze FE
JEDNODNIOWA WYCIECZKA PO MAZOWSZU:
Sannik, Sochaczewa i Guzów.
Ewa Andrzejewska
przewodnik.
Wyjazd spod Fundacji "EMERYT"
ul.Ogrodowa 8.
Sanniki, Sochaczew, Guzów.
14.09.2021
(wtorek)
godz. 11:30
ZWIEDZANIE Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach
„Europejskie Centrum Artystyczne im Fryderyka Chopina”
Przewodnik z Europejskiego Centrum Artystycznego. Sanniki.
ECA im. F. Chopina.
Autokar.
14.09.2021
(wtorek)
godz. 13:00
ZWIEDZANIE Zespołu Pałacowo-Parkowego Sobańskich w Guzowie
Ewa Andrzejewska
przewodnik.
Guzów
Zespół Pałacowo-Parkowy
Autokar
15.09.2021
(środa)
godz. 12:00
WYKŁAD:
Spotkanie: Bezpieczeństwo seniorów w czasie pandemii COVID-19.
Dyskusja.
Podkom. Magdalena Strzeżek
Wydział Prewencji KSP
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
16.09.2021
(czwartek)
godz. 15:00
Film:
Zakazane Piosenki.
Polski dramat z 1946r.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
22.09.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Prezydenci Warszawy:
Sokrates Starynkiewicz i Stefan Starzyński
Dr hab. Hanna Krajewska
Polska Akademia Nauk
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
23.09.2021
(czwartek)
godz. 15:00
Biografia Wiesława Gołasa,
wybitnego polskiego aktora.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
29.09.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Jak bezpiecznie przekazać majątek? Część I.
Edukacja prawna seniorów.
Notariusz Patrycja Tomala
Krajowa Rada Notarialana
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
30.09.2021
(czwartek)
godz. 15:00
Wiesław Gołas i Jego piosenki w kabarecie DUDEK.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
6.10.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Lux in arcana- z tajnych archiwów Watykanu
Dr hab. Hanna Krajewska
Polska Akademia Nauk
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
07.10.2021
(czwartek)
godz. 15:00
FILM: "Filip z konopi".
Komedia Polska 1981r.
Gra m.n. Wiesław Gołas.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
13.10.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Siedem cudów świata.
Dr hab. Hanna Krajewska
Polska Akademia Nauk
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
14.10.2021
(czwartek)
godz. 15:00
FILM: "Dzięcioł".
Komedia Polska 1970r.
Rola główna Wiesław Gołas.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
20.10.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Jak dbać o serce by długo biło?
Dyskusja na temat praktycznych porad.
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
21.10.2021
(czwartek)
godz. 15:00
FILM: "Zielona odżywka".
Dramat S-F USA 1973r.
Rola główna Charlton Heston.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
27.10.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Jak bezpiecznie przekazać majątek? Część II.
Notariusz Patrycja Tomala
Krajowa Rada Notarialana
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
28.10.2021
(czwartek)
godz. 15:00
Film: Teatr Telewizji: "Igraszki z diabłem".
Polska 1979r.
Dramat Jana Drdy
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
3.11.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
"Przychodzi pacjent do geriatry - najczęstsze objawy chorobowe i profilaktyka u osób 60+"
dr. Judyta Samul-Jastrzębska
Klinika Geriatrii WUM
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
10.11.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Edukacja Ekologiczna
Mariusz Wrona
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Lasów Miejskich Warszawa.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
17.11.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Zmiana klimatu – czy mamy się czego bać.
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Katedra Fizyki i Biofizyki
SGGW
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
18.11.2021
(czwartek)
godz. 15:00
Film: "Czeski Sen".
Czechy 2004r.
Dokument/komedia Peter Zelenik.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
24.11.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Ekonomia przyszłości, zoom na spółdzielczość.
mgr. Jan J. Zygmuntowski
Akademia Leona Koźmińskiego
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
25.11.2021
(czwartek)
godz. 15:00
Film: "Jak zostać Królem".
USA/UK 2010r.
Biograficzny, zdobywca 4 Oskarów.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
01.12.2021
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Postaw się siedzącemu światu.
prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń
Kierownik Katedry Rekreacji AWF
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
07.12.2021
(wtorek)
godz. 11:00
Zajęcia rehabilitacyjne:
GRUDNIOWE ĆWICZENIA i SPACERY
na POLACH MOKOTOWSKICH
Fundacja "EMERYT"
POLA MOKOTOWSKIE
Miejsce zbiórki: przy pubie Bolek, niedaleko przystanku tramwajowego Biblioteka Narodowa.
09.12.2021
(czwartek)
godz. 12:00
Zajęcia rehabilitacyjne:
GRUDNIOWE ĆWICZENIA i SPACERY
na POLACH MOKOTOWSKICH
Fundacja "EMERYT"
POLA MOKOTOWSKIE
Miejsce zbiórki: przy pubie Bolek, niedaleko przystanku tramwajowego Biblioteka Narodowa.
14.12.2021
(wtorek)
godz. 12:00
Zajęcia rehabilitacyjne:
GRUDNIOWE ĆWICZENIA i SPACERY
na POLACH MOKOTOWSKICH
Fundacja "EMERYT"
POLA MOKOTOWSKIE
Miejsce zbiórki: przy pubie Bolek, niedaleko przystanku tramwajowego Biblioteka Narodowa.
16.12.2021
(czwartek)
godz. 12:00
Zajęcia rehabilitacyjne:
GRUDNIOWE ĆWICZENIA i SPACERY
na POLACH MOKOTOWSKICH
Fundacja "EMERYT"
POLA MOKOTOWSKIE
Miejsce zbiórki: przy pubie Bolek, niedaleko przystanku tramwajowego Biblioteka Narodowa.
21.12.2021
(wtorek)
godz. 12:00
Zajęcia rehabilitacyjne:
GRUDNIOWE ĆWICZENIA i SPACERY
na POLACH MOKOTOWSKICH
Fundacja "EMERYT"
POLA MOKOTOWSKIE
Miejsce zbiórki: przy pubie Bolek, niedaleko przystanku tramwajowego Biblioteka Narodowa.
24.02.2022
(czwartek)
godz. 14:00
Spotkanie integracyjne:
Tłusty Czwartek
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
24.02.2022
(czwartek)
godz. 14:30
Film:
„Jak być kochaną”.
Dramat wojenny z Barbarą Krafftówną, Polska 1962r.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
03.03.2022
(czwartek)
godz. 15:00
Film:
„Pieniądze to nie wszystko”.
Komedia z Markiem Kondratem,
reż. Juliusz MAchulski.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
08.03.2022
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Polki - bohaterki - damy Orderu Wojennego Virtuti Militari
Ewa Andrzejewska
przewodnik
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
15.03.2022r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia komputerowe, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
16.03.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Teleopieka - bezpieczeństwo zdrowotne seniorów.
Paweł Popek
Przedstawiciel firmy CenterMed.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
17.03.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.03.2022r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia komputerowe, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.03.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Religioznawstwo - Mormoni
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
24.03.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.03.2022r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia komputerowe, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia komputerowe, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.03.2022
(środa)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
Zdrowie publiczne
Prof. Elżbieta Mączyńska
Prezes honorowy PTE
Sala konferencyjna PTE
ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.
31.03.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 13:00
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
6 osób
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 13:00,
6 osób
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.04.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Religijny pejzaż Ukrainy 2022r.
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
12.04.2022
(wtorek)
godz. 14:00
SPOTKANIE
ŚWIĘTA WIELKANOCNE.
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
20.04.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Ludzie potrzebują ludzi.
Jak więzi społeczne wpływają na nasz dobrostan.
Dr. Lidia Kania
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
26.04.2022r.
(wtorek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
27.04.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Przeżyć i doświadczyć - architektura PRL.
Anna Cymer
Historyczka architektury, dziennikarka
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
28.04.2022r.
(czwartek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.05.2022r.
(wtorek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
11.05.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Zdrowe wybory - świadome zakupy.
dr n. med. Agnieszka Jarosz
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
17.05.2022
(wtorek)
godz. 9:00. Zbiórka przy siedzibie FE.
JEDNODNIOWA WYCIECZKA PO MAZOWSZU:
Płock, Czerwińsk, Wyszogród.
Ewa Andrzejewska
Przewodnik
Wyjazd spod Fundacji "EMERYT"
ul.Ogrodowa 8.
Płock i okolice.
19.05.2022
(czwartek)
godz. 14:00
WYKŁAD:
Bezpieczeństwo w codzienności Seniora.
kom. Magdalena Niemotko (Strzeżek)
Wydział Prewencji KSP
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
24.05.2022r.
(wtorek)
godz. 16:00

ZAJĘCIA REKRACYJNO-USPRAWNIAJĄCE:
ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Pola Mokotowskie
przy kładce dla pieszych
Przystanek tramwajowy Biblioteka Narodowa.
25.05.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Bezpieczeństwo w sieci -
wakcje 2022r.
Tomasz Grzywacz
Specjalista edukacji informatycznej.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
26.05.2022r.
(czwartek)
godz. 16:00

ZAJĘCIA REKRACYJNO-USPRAWNIAJĄCE:
ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Pola Mokotowskie
od strony Banacha,
przy jeziorku.
27.05.2022r.
(piątek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA REKRACYJNO-USPRAWNIAJĄCE:
ćwiczenia fizyczne.
Nordic Walking.
mgr Rafał Banaszek Park Olszyna
Bielany
Przystanek tramwajowy Park Olszyna
31.05.2022
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Terapeutyczna moc natury.
Joanna Węgłowska
Moc Lasu.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
7.06.2022
(wtorek)
godz. 11:00
CIEKAWE SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUDŹMI:
Olgierd Łukaszewicz
Aktor, działacz kulturalny i społeczny.
Olgierd Łukaszewicz
Aktor, fundator My Obywatele Unii Europejskiej –
Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
7.06.2022
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Cykl: Wielcy nieznani polacy
Wykład 1:Wojciech B. Jastrzębowski(1799-1882r.)
Witold Moszyński
Prezes Zarządu My Obywatele Unii Europejskiej –
Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
23.06.2022
(czwartek)
godz. 15:00
WYKŁAD:
Dlaczego chodzenie pomaga nam myśleć i zdrowiej się starzeć.
dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
26.09.2022
(poniedziałek)
godz. 11:00
Spotkanie organizacyjne:
Zajęcia komputerowe i smartfonowe
Przychodza wszyscy uczestnicy
Podział na grupy.
Tomasz Grzywacz
Specjalista edukacji informatycznej
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
03.10.2022r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
04.10.2022
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Edukacja zdrowotna - "Stop cukrzycy"
W ramach programu "profilaktyka cukrzycy"
Wykład dla osób bez cukrzycy.
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
5.10.2022
(środa)
godz. 8:45.
Zbiórka przy siedzibie FE.
WYCIECZKA ODWOŁANA JEDNODNIOWA WYCIECZKA PO MAZOWSZU:
RADOM
Fundacja "EMERYT"
Przewodnik
Wyjazd spod Fundacji "EMERYT"
ul.Ogrodowa 8.
Radom.
06.10.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.10.2022
(piątek)
godz. 15:00
Film:
„Ogniomistrz Kaleń”.
Dramat wojenny, Polska 1961r.
Wolontariuszki:
Zofia Tobiczyk-Kokosza
Maria Fabijańska.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
10.10.2022r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
11.10.2022
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Edukacja zdrowotna - "Stop cukrzycy"
W ramach programu "profilaktyka cukrzycy"
Wykład dla osób chorych na cukrzycę.
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
13.10.2022r. ODWOŁANE
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
15.10.2022
(sobota)
godz. 11:00
WYKŁAD OTWARTY:
DZIEŃ DRZEWA
Drzewo źródłem życia i piękna"
Konrad Malec
Ornitolog i przewodnik.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
17.10.2022
(poniedziałek)
godz. 111:00-15:00
DZIEŃ OTWARTY Fundacji "EMERYT"
30-lecie Fundacji "EMERYT" 1992-2022r.
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
19.10.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Udary - profikatyka i rehabilitacja.
dr n. med. Bożena Kłysz
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Instytut Psychiatrii i Neurologi
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
20.10.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
21.10.2022
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Tajna misja. Historia polskiej kryptografii
ze szczególnym uwzględnieniem historii dekryptażu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Beata Wolszczak
Edukatorka
Muzeum Historii Polski
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
24.10.2022
(poniedziałek)
godz. 111:00-15:00
DZIEŃ OTWARTY Fundacji "EMERYT"
30-lecie Fundacji "EMERYT" 1992-2022r.
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
26.10.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Rola mediów w kształtowaniu postaw obywatelskich.
Paweł Dybicz
Zastępca redaktora głównego tygodnika „Przegląd”
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
27.10.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
31.10.2022r. ODWOŁANE
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
3.11.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
4.11.2022
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Jakie sprawy załatwisz w kancelarii notarialnej bez konieczności udawania się do sądu?
Notariusz Patrycja Tomala Krajowa Rada Notarialna Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
7.11.2022r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.11.2022r. ODWOŁANE
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.11.2022r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
15.11.2022r.
(wtorek)
godz. 12:00 -14:00
Treningi Rekreacyjno-Usprawniające:
Spacery po Lesie Bielańskim
Joanna Węgłowska
Moc Lasu
Las Bielański
miejsce zbiórki
przystanek UKSW
ul. Dewajtis, Potok Bielański.
17.11.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
18.11.2022
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Staropolskie zwierzyńce, menażerie.
dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola
Muzeum Historii Polski
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
21.11.2022r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.11.2022r. ODWOŁANE
(wtorek)
godz. 12:00 -14:00
ZAJĘCIA ODWOŁANE Treningi Rekreacyjno-Usprawniające:
Spacery po Lesie Bielańskim
Joanna Węgłowska
Moc Lasu
Las Bielański
miejsce zbiórki
przystanek UKSW
ul. Dewajtis, Potok Bielański.
24.11.2022r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.11.2022r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30,
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.11.2022r. ODWOŁANE
(wtorek)
godz. 12:00 -14:00

ZAJĘCIA ODWOŁANE Treningi Rekreacyjno-Usprawniające:
Spacery po Lesie Bielańskim
Joanna Węgłowska
Moc Lasu
Las Bielański
miejsce zbiórki
przystanek UKSW
ul. Dewajtis, Potok Bielański.
30.11.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Miron Białoszewski. 100 lecie urodzin poety.
Patrona Warszawy
Ewa Andrzejewska Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
2.12.2022
(piątek)
godz. 14:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Jerzy Połomski - twórczosć artystyczna - wspomnienia
Maria Fabijańska,
pedagog.
Zofia Tobiczyk-Kokosza,
filolog.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
14.12.2022
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Orzecznictwo o Niepełnosprawności.
Przepisy, jak złożyć wniosek.
Agnieszka Józwik-Osowiec
Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
15.12.2022
(czwartek)
godz. 14:00
Wspieranie Integracji Pokoleniowej
i Międzypokoleniowej:
Spotkanie Świąteczno-Noworoczne
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
19.12.2022
(poniedziałek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Pełnomocnictwo - korzyści i ryzyka.
Notariusz Patrycja Tomala Krajowa Rada Notarialna Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
28.12.2022r.
(środa)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
Trening pamięci i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.12.2022r.
(czwartek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
Trening pamięci i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.12.2022r.
(piątek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
Trening pamięci i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
16.01.2023r.
(poniedziałek)
godz. 11:00
EWALUACJA: ocena realizacji semestru
jesienno-zimowego 2023.
Sprawy organizacyjne.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
7.01.2023
(sobota)
godz. 15:00-18:00
JAK ZA DAWNYCH LAT BYWAŁO:
Taneczne Spotkania Karnawałowe.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
14.01.2023
(sobota)
godz. 15:00-18:00
JAK ZA DAWNYCH LAT BYWAŁO:
Taneczne Spotkania Karnawałowe.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
21.01.2023
(sobota)
godz. 15:00-18:00
JAK ZA DAWNYCH LAT BYWAŁO:
Taneczne Spotkania Karnawałowe.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
26.01.2023
(czwartek)
godz. 15:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Napoleon na Wyspie Św. Heleny
Projekcja sztuki, omówienie i dyskusja.
Maria Fabijańska,
pedagog.
Zofia Tobiczyk-Kokosza,
filolog.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
28.01.2023
(sobota)
godz. 15:00-18:00
JAK ZA DAWNYCH LAT BYWAŁO:
Taneczne Spotkania Karnawałowe.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
4.02.2023
(sobota)
godz. 15:00-18:00
JAK ZA DAWNYCH LAT BYWAŁO:
Taneczne Spotkania Karnawałowe.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
05.02.2023
(piątek)
godz. 17:00
ZAJĘCIA KULTURALNE - Teatr:
DUS BUCH FYN GAN EJDN/ KSIĘGA RAJU.
Spektakl w języku jidysz z napisami w jęz. polskim.
Teatr Żydowski Teatr Żydowski
ul. Niepodległości 141A
Warszawa.
11.02.2023
(sobota)
godz. 15:00-18:00
JAK ZA DAWNYCH LAT BYWAŁO:
Taneczne Spotkania Karnawałowe.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
16.02.2023
(czwartek)
godz. 14:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
„Pączkowy czwartek”
Maria Fabijańska,
pedagog.
Zofia Tobiczyk-Kokosza,
filolog.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
21.02.2023
(wtorek)
godz. 14:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Tradycje obrzędów „Ostatki”
Maria Fabijańska,
pedagog.
Zofia Tobiczyk-Kokosza,
filolog.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
24.02.2023
(piątek)
godz. 16:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Muzeum Fabryki Norblina
Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem.
Zapisy w biurze fundacji.
Muzeum Fabryki Norblin (Wstęp 20zł) Muzeum Fabryki Norblina Żelazna 51/53.
Warszawa.
2.03.2023r.
(czwartek)
godz. 11:00
dla obu grup
Grupa I i II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 11:00.
Spotkanie organizacyjne z Panem Tomaszem
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
6.03.2023r.
(poniedziałek)
godz. 11:00
dla obu grup
Grupa I i II: Zajęcia z komputerem, godz. 11:00.
Spotkanie organizacyjne z Panem Tomaszem
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.03.2023
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Psychoedukacja seniorów: Strach, jak sobie z nim radzić?
mgr Rafał Banaszek
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
08.03.2023
(środa)
godz. 15:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
9.03.2023r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.03.2023
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Psychoedukacja seniorów: Lek.
mgr Rafał Banaszek
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
13.03.2023r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.03.2023
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Irena Kwiatkowska - Kobieta Pracująca.
Ewa Andrzejewska
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
15.03.2023
(środa)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
ZDROWIE PUBLICZNE - DOBRO PUBLICZNE.
Profesor Stanisława Golinowska
Zakład Ekonomiki i Zabezpieczenia Społecznego U.J.
PTE, sala konferencyjna
ul. Nowy Świat 49.
16.03.2023r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.03.2023r.
(poniedziałek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
23.03.2023r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
24.03.2023
(piątek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Antonina i Jan Żabińscy
Patroni Warszawskiego ZOO.
Ewa Andrzejewska
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
27.03.2023r.
(poniedziałek)
godz. 11:00
Grupa I + II: Zajęcia z komputerem, godz. 11:00-13:30
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.03.2023
(wtorek)
godz. 10:30
Warsztaty Międzypokoleniowe:
„Babcie i wnuka połączyła sztuka"
"Palmy i pisanki Wielkanocne”
Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej
nr 81
Małgorzata Trzaska
Wolontariusz.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
29.03.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Bezpieczeństwo seniorów.
Podinspektor Karolina Makos
Wydział Prewencji KSP.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
30.03.2023r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
31.03.2023
(piątek)
godz. 19:00
Zajęcia Kulturalne:
3 x KOMOROWSKA Zawieszony na włosku nieba
Miron Białoszewski w wierszach i w prozie.
Mazowiecki Instytut Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12.
03.04.2023r.
(poniedziałek)
godz. 11:00
Grupa I + II: Zajęcia z komputerem, godz. 11:00-13:30
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
4.04.2023
(wtorek)
godz. 15:00
Uroczyste Spotkanie
z okazji Świąt Wielkanocnych w Fundacji „EMERYT”
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
6.04.2023r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
13.04.2023r.
(czwartek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.04.2023r.
(poniedziałek)
godz. 11:00
Grupa I + II: Zajęcia z komputerem, godz. 11:00-13:30
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
19.04.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Przedsiębiorcza Warszawa, czyli słów kilka
o wybranych fabrykach w mieście.
Małgorzata Jaraczewska-Dreger
Dział Edukacji, Muzeum Historii Polski.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
24.04.2023r.
(poniedziałek)
godz. 11:00
Grupa I + II: Zajęcia z komputerem, godz. 11:00-13:30
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
25.04.2023
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Wolny człowiek i jego wartości.
Tomasz Schimanek
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
26.04.2023
(środa)
godz. 11:00
JEDNODNIOWA WYCIECZKA PO WARSZAWIE:
Ogród Zoologiczny w Warszawie.
Katarzyna Fagasińska
Przewodnik.
Ogród Zoologiczny w Warszawie.
Ogród Zoologiczny w Warszawie.
Wejście Główne, od ulicy Ratuszowej.
Dojazd tramwajem 6,20,28.
Przystanek Ratuszowa ZOO.
26.04.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Lekcja Muzealna:
Historia Willi państwa Żabińskich.
Katarzyna Fagasińska
Przewodnik.
Ogród Zoologiczny w Warszawie.
Ogród Zoologiczny w Warszawie.
Wejście Główne, od ulicy Ratuszowej.
Dojazd tramwajem 6,20,28.
Przystanek Ratuszowa ZOO.
10.05.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Temat związany z pomnikami doby PRLu – wybrane przykłady.
Małgorzata Jaraczewska-Dreger
Dział Edukacji, Muzeum Historii Polski.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
11.05.2023
(czwartek)
godz. 11:00
WYKŁAD dla Seniorów w LinkLaters:
Co każdy konsument wiedzieć powinien,
czyli przewodnik po prawach konsumentów.
Anna Laszczyk Radca prawny
w Kancelarii Linklaters C. Wiśniewski
i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
LinkLaters
Al. Jana Pawła II 22
Budynek Q22
17.05.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
(Nie)Znani Polacy i ich wynalazki, pomysły, osiągnięcia.
Małgorzata Jaraczewska-Dreger
Dział Edukacji, Muzeum Historii Polski.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
19.05.2023
(piątek)
godz. 14:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
"W życiu moja jest racja...”
przesłanie Adasia w filmie:
"DZIEŃ ŚWIRA".
Maria Fabijańska,
pedagog.
Zofia Tobiczyk-Kokosza,
filolog.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
21.05.2023
(niedziela)
godz. 14:00 - 18:00
WOLSKI KOROWÓD 2023r.
Nasze stanowsko nr 7.
Kreatywni w Działaniu / Dzielnica Wola
Park im. J.Sowińskiego
zbieg ulic Elekcyjnej i Wolskiej.
23.05.2023
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Stanisław Lem. Miedzy wizjami przyszłości a widmami przeszłości.
Piotr Sadzik
Instytut Literatury Polskiej UW.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
25.05.2023
(czwartek)
godz. 14:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
"AZYL", film biograficzny, Polska 1978r.
Maria Fabijańska,
pedagog.
Zofia Tobiczyk-Kokosza,
filolog.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
26.05.2023r.
(piątek)
godz. 13:00-15:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.05.2023r.
(poniedziałek)
godz. 14:00-16:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
30.05.2023r.
(wtorek)
godz. 14:00-16:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.09.2023
(środa)
godz. 11:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Krzysztof Kamil Baczyński
poeta, żołnierz (wyk. Ewa Demarczyk i G. Wilk)
Maria Fabijańska,
pedagog.
Zofia Tobiczyk-Kokosza,
filolog.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8
w Warszawie.
22.09.2023
(piątek)
godz. 11:00
OTWARTY WYKŁAD PROFESORSKI:
"Odbudowa i kreacja zaufania w gospodarce
i społeczeństwie."
Prof. Elżbieta Mączyńska
Prezes Honorowy PTE.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
ul. Nowy Świat 49.
27.09.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Przekrojowa opowieść o Bałkanach: "Bałkany - teren nieuczesany". Część I
Andrzej Pasławski
Podróżni, redaktor i fotograf.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
30.09.2023
(sobota)
godz. 12:00 - 17:00
Międzypokoleniowy Jarmark i Korowód Kreatywności.
Fundacji im. Józefa Fettera „Pora na Seniora"
Przemarsz ul. Marszałkowską do Parku Świętokrzyskiego.
Kiermasz w Parku Świętokrzyskim.
Nasz namiot nr 25.
03.10.2023
(wtorek)
godz. 11:00 - 16:00
WOLSKIE DNI SENIORA
Dzień Otwarty w Fundacji "EMERYT":
"OPOWIEMY WAM NASZĄ HISTORIĘ" - dzień otwarty w Fundacji "EMERYT"
Fundacji "EMERYT""
Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
04.10.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Przekrojowa opowieść o Bałkanach: "Bałkany - teren nieuczesany". Część II
Andrzej Pasławski
Podróżni, redaktor i fotograf.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
10.10.2023
(wtorek)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Bezpieczeństwo cyfrowe.
Tomasz Grzywacz
Specjalista do spraw informatyki.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
10.10.2023r.
(wtorek)
godz. 13:00
SPOTKANIE ORGANIZACYJE dla uczestników zajęć z komputerem oraz zajęć ze smartfonem.
Przychodzą wszystkie osoby które się zapisały.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
11.10.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
2023r - Rokiem Jana Matejki: "Historia Polski
w obrazach Jana Matejki".
Ewa Andrzejewska
Przewodnik.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
13.10.2023r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
17.10.2023r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
18.10.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Skąd pochodzimy. Teorie pochodzenia Słowian.
dr Michał Łuczyński
Filolog, specjalista mitologii słowiańskiej.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
20.10.2023r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
24.10.2023r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
25.10.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Mitologie i wierzenia dawnych Słowian.
dr Michał Łuczyński
Filolog, specjalista mitologii słowiańskiej.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
26.10.2023
(czwartek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA KULTURALNE:
Bezpłatny Pokaz Filmu:
"Obywatel Jones" reż. Agnieszka Holland
Warsaw Jewish Film Festival
Muzeum Historii Zydów Polskich POLIN
Muzeum POLIN
ul. Karowa 20
w Warszawie.
27.10.2023r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
7.11.2023r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
08.11.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
"Jak dbać o sprawność fizyczną i psychospołeczną"
Sebastian Kubiak wraz z fizjoterapeutą
przedstawiciel Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Sp. z o.o.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
10.11.2023r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
14.11.2023r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
15.11.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
"Weterani powstania 1863 r.
w II Rzeczpospolitej".
Ewa Andrzejewska
Przewodnik.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
17.11.2023r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
21.11.2023r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
22.11.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Powstanie Styczniowe (1863r).
Małgorzata Jaraczewska-Dreger
Dział Edukacji, Muzeum Historii Polski.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
24.11.2023r.
(piątek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia ze smartfonem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia ze smartfonem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
28.11.2023r.
(wtorek)
godz. 10:00
godz. 12:30
Grupa I: Zajęcia z komputerem, godz. 10:00,
Grupa II: Zajęcia z komputerem, godz. 12:30.
Tomasz Grzywacz Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
29.11.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Powstanie Listopadowe (1830r).
Małgorzata Jaraczewska-Dreger
Dział Edukacji, Muzeum Historii Polski.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
5.12.2023
(wtorek)
godz. 11:00
CIEKAWE SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUDŹMI:
Renata Niewitecka - działaczka samorządowa
i społeczna.
Renata Niewitecka
Radna Miasta Stołecznego Warszawy.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
6.12.2023
(środa)
godz. 11:00
WYKŁAD:
Prewencja chorób kostno-stawowych -
Choroby zwyrodnieniowe stawów.
dr Judyta Samul-Jastrzębska
Internista, specjalista geriatrii.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
7.12.2023
(czwartek)
godz. 11:00
WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE:
Ozdoby Choinkowe.
Małgorzata Trzaska
Wolontariusz Fundacji "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
8.12.2023
(piątek)
godz. 11:00
WARSZTATY:
Ubieranie choinki.
Wolontariusze Fundacji "EMERYT" Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
11.12.2023
(poniedziałek)
godz. 14:00
Wspieranie Integracji Pokoleniowej i Międzypokoleniowej:
Spotkanie Świąteczno-Noworoczne.
Fundacja "EMERYT"
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
13.12.2023
(środa)
godz. 10:30
WYKŁAD:
OSTEOPOROZA – choroba kości.
dr Judyta Samul-Jastrzębska
Internista, specjalista geriatrii.
Fundacja "EMERYT"
ul. Ogrodowa 8.
18.12.2023r.
(poniedziałek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
„Nawyki.”
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
19.12.2023r.
(wtorek)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
„Nawyki.”
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
20.12.2023r.
(środa)
godz. 11:00
ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ:
ćwiczenia umysłu i funkcji poznawczych.
„Nawyki.”
mgr Rafał Banaszek Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8
10.01.2024r.
(środa)
godz. 11:00
EWALUACJA: ocena realizacji semestru
jesienno-zimowego 2023.
Propozycje planu na semestr wiosenno-letni 2024r.
Fundacja "EMERYT" Fundacja "EMERYT" ul.Ogrodowa 8 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Terminy kolejnych zajęć są ustalane i zostaną przekazane w najbliższym okresie.    Więcej zdjęć znajduje się w galerii.

Strona Główna statut kontakt