Fundacja Emeryt nagłówek
Dzisiaj jest Niedziela
21 stycznia 2018
21 dzień roku


25LAT_F.E.


W dniu 29.12.2017r.zwiedzaliśmy autokarem Warszawę w ramach wycieczki: "Świąteczna Warszawa nocą".
Podróż rozpoczeliśmy od rodzimej Woli, następnie zawitaliśmy
do Wilanowa zobaczyć pięknie iluminowany park przy pałacu. Kontynuowaliśmy wycieczkę odwiedzajac: Park w Łazienkach, Warszawską Pragę, mosty na Wiśle, Nowy Świat. Wydarzenie zakończyliśmy spacerem na Plac Zamkowy

Serdecznie zapraszam do naszej galerii,
gdzie są już zdjecia z wycieczki. Galeria
Jest już krótki film prezentujacy trasę naszej wycieczki. Zapraszamy do naszego kanału na Youtube
Film Warszawa nocą 2017r.WAŻNE INFORMACJE INSTYTUCJI MIEJSKICH
i PUBLICZNYCH DLA SENIORÓW!

Komitet Naukowo-Organizacyjny Instytutu Żywności i Żywienia
zaprosza Seniorów do wzięcia udziału w III Narodowym Kongresie Żywieniowym
„Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób
- postępy 2017”,
który odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2018 r.
na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.
Szczegóły poniżej.

III Kongres Żywieniowy
Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej
(adres ponizej) lub pod telefonem 22 5509 772.
Link do strony wola.waw.pl22 grudnia odbył się Otwarty Wykład Profesorski
„Globalne trendy w gospodarce – następstwa dla Polski"
Pani Prof. Elżbieta Mączyńska,
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w niezwykle ciekawy i przystępny dla grona Seniorów przedstawiła najnowsze trendy w gospodarce.
Przekaz był bardzo pozytywny, akurat na Święta, a to ze względu, że jest już zauważalny trend odchodzenia od nieograniczonej, bezmyślnej konsumpcji
Przecież wiele rzeczy można używać wielokrotnie, przekazać komuś innemu, gdy nam są już niepotrzebne.
Zachęcam do odwiedzenia naszej galerii zdjęć.
Otwarty Wykład ProfesorskiW maju (11.05) odwiedzili nas WOLONTARIUSZE
z firmy NIELSEN.
Pomogli w porządkowaniu siedziby Fundacji, m.n. w umyciu ściany z mozajką.
Po pracach odbyło się spotkanie z opowieściami o dawnej Warszawie.
Niezmierni cieszymy się z tego, że Fundacja "EMERYT" ma tak liczne grono młodych przyjaciół!OTWARTY WYKŁAD związany z Rokiem Wisły
w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego


Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH (link)

podaruj nam 1 % podatku

Kilka słów o nas

      Fundacja EMERYT została założona w 1992 roku przez grupę emerytów i rencistów. Jesteśmy organizacją charytatywną, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla pobudzenia aktywności seniorów, jej zorganizowania i pożytecznego zagospodarowania. Fundacja powstała w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej jak również występowania do władz w obronie szeroko rozumianego bytu ludzi starszych. Jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

      Kapitałem Fundacji są ludzie - emeryci i renciści, którzy ją stworzyli i w ramach jej struktur działają oddając swoją wiedzę, bogate doświadczenie i czas - w myśli idei POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

      Nasza działalność pomocowa realizowana jest w różnych formach, a w szczególności:
  • edukacja w zakresie wiedzy praktycznej, niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym - Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku - powołany 31 grudnia 2012 roku;
  • wypożyczalnia wózków inwalidzkich;
  • kabina rehabilitacyjna z urządzeniami ROTOR do ćwiczeń kończyn górnych, stawów barkowych i kończyn dolnych;
  • przewóz osób starszych na badania, zabiegi lekarskie;
  • rozliczanie PIT seniorom;
  • uczestnictwo Seniorów w kulturze;
  • turystyka i rekreacja Seniorów;
  • wkład w dziedzictwo narodowe poprzez realizację własnego projektu pn. ZAPISAĆ W PAMIĘCI POKOLEŃ ROK 2012 - 20 DĘBÓW NA DWUDZIELSTOLECIE, które zasadziliśmy w parkach m. st. Warszawy.

   Przez cały okres swej działalności Fundacja "EMERYT" występowała do władz w obronie szeroko rozumianego bytu osób starszych. W tym zakresie współdziałamy z innymi organizacjami seniorów oraz uczestniczymy w Komisji Dialogu Społecznego.

   Za szczególne osiągnięcie uważamy opracowanie w 2011 r. pisma pt. „Stanowisko adresowane do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie godnej starości” sygnowanego przez wiele organizacji seniorów o zasięgu krajowym, którego rezultatem było utworzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej, której jesteśmy członkiem.

W dniu 11.06.17r. uczestniczyliśmy w Wolskim Korowodzie.
Impreza bardzo się udała,
pogoda dopisała.
Już wkrótce mnóstwo zdjęć w Galerii
Zapraszamy do Galerii zdjęć
Są już zdjęcia
z seminarium wyjazdowego:
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA,
odwiedziliśmy trzy muzea,
m.n. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Polecamy zdjęcia z Oblęgorka: wyjazd Seniorów do dworku Henryka Sienkiewicza
Urząd Dzielnicy Wola zaprasza mieszkańców
na udział w konsultacjach projektu
"Plan Rozwoju Kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do roku 2020"
Konsultacje trwają do 15 stycznia 2018 r. Wiecej informacji Link do strony
Urząd Dzielnicy Wola
od dnia 4.12.2017r. zaprasza
na nieodpłatne lodowisko
przy Urzędzie Dzielnicy Wola,
al. Solidarności 90
Muzeum Historii Polski zaprasza 10.01.2018 roku o godzinie 18:00
na wykład prof. Roberta I. Frosta
"Polska a Szkocja. Polski portret Karola Edwarda Stuarta".
Warszawa, ul. Mokotowska 33/35, V piętro.
Wstęp Wolny.
Zapraszamy do Galerii zdjęć
Są już zdjęcia m.n.
ze Spotkania Świątecznego w Fundacji "EMERYT"
oraz z wykładu prof. Mączyńskiej
itd.
Opis i zdjęcia z wycieczki do Nieborowa i Arkadii są już dostępne.
Zobacz szczegóły
W sobotę 17 września
na ul. Chłodnej odbyła się tradycyjna
wolska impreza Kercelak 2016.
Fundacja "EMERYT" aktywnie brała w niej udział, mnóstwo osób odwiedziło
nasze stoisko w Miasteczku Pomocowo-Zdrowotnym
Galeria
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
uruchomiło od 1 sierpnia 2016 r. na terenie każdej dzielnicy Warszawy
Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora!
Bezpłatne i indywidualne porady, konsultacje
dotyczące komputerów, smartfonów, tabletów
więcej informacji pod linkiem UM: .
Zobacz szczegóły
Z zadowoleniem przyjeliśmy
informację o przyznaniu Fundacji
przez Prezydent m. st. Warszawy
dotacji na działalność UTW
w latach 2016-2019r.
Zobacz szczegóły
Zwiedzaliśmy Golub Dobrzyń - Toruń
podczas 2-dniowej wycieczki
Zobacz szczegóły
Rozliczymy za Ciebie Twój PIT
Przyjdź do nas lub zadzwoń
tel.: (22) 620-40-44


FUNDACJA EMERYT - powołana aktem notarialnym z dnia 25 maja 1992 r.
Repertorium A-813/92
Wpisana do rejestru postanowieniem Sądu z dnia 23 czerwca 1992 r.
Sygn. akt XVI nr. rej. F-l 198/92


Za najkorzystniejszą formę prawno-organizacyjną uznano fundację. W ten sposób z potrzeby chwili, serca i rozumu w czerwcu 1992 r. powstała Fundacja ,,EMERYT".
...Fundacja ,,EMERYT" jest organizacją społeczną środowiska emerytów i rencistów, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla organizowania samopomocy w trudnej sytuacji bytowej jak również dla możliwości prezentowania własnych problemów. Działalność swoją, wyłącznie opiekuńczo-charytatywną, Fundacja ,,EMERYT" prowadzi na zasadzie dobrowolnie deklarowanej pracy społecznej emerytów i rencistów...

(cytat ze Statutu)

           

O naszym istnieniu pragniemy powiadomić najliczniejsze społeczności, oczekując zrozumienia i życzliwości.
Uczynimy to poprzez:

- ofertę współpracy i wymianę doswiadczeń, adresowaną do organizacji emeryckich w kraju i za granicą,
- informację adresowaną do przedstawicieli władz państwowych, samorządu terytorialnego, organizacji   gospodarczych (biznesu); wszelkiego typu firm,
- informację w środkach masowego przekazu jak: TV, radio, prasa oraz kontakty osobiste.

Pragniemy być przydatni, potrzebni, rozumiani, akceptowani i choć trochę tak zwyczajnie po ludzku lubiani.
Liczymy na życzliwość, partnerskie kontakty i współpracę na zasadzie
"POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE"

Zarząd Fundacji

Strona Główna statut kontakt