Fundacja Emeryt nagłówek
Dzisiaj jest Środa
13 grudnia 2017
347 dzień roku


25LAT_F.E.


Zapraszamy naszych słuchaczy S-UTW na SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W FUNDACJI "EMERYT"
Czwartek 14.12.2017r., rozpoczęcie o godzinie 14:00, Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8
Obowiązują wczesniejsze zapisy ( w biurze F.E.).


W przyszłą środę (20.12.2017r.) o godzinie 11:00 zapraszamy
na kolejny ciekawy wykład, będący kontynuacją cyklu spotkań
z genetyką i biologią:
Zagrożenia ekologiczne - skutki działalności człowieka.
Poprowadzi go Pani Iwona Płusa, biolog.
Miejsce: sala klubowo-wykładowcza Fundacja "EMERYT",
ul. Ogrodowa 8.W przyszłą piątek (22.12.2017r.) o godzinie 11:00 zapraszamy
na Otwarty Wykład Profesorski
„Globalne trendy w gospodarce – następstwa dla Polski"
Poprowadzi go Pani Prof. Elżbieta Mączyńska,
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.W maju (11.05) odwiedzili nas WOLONTARIUSZE
z firmy NIELSEN.
Pomogli w porządkowaniu siedziby Fundacji, m.n. w umyciu ściany z mozajką.
Po pracach odbyło się spotkanie z opowieściami o dawnej Warszawie.
Niezmierni cieszymy się z tego, że Fundacja "EMERYT" ma tak liczne grono młodych przyjaciół!-->

OTWARTY WYKŁAD związany z Rokiem Wisły
w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego


Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH (link)

podaruj nam 1 % podatku

Kilka słów o nas

      Fundacja EMERYT została założona w 1992 roku przez grupę emerytów i rencistów. Jesteśmy organizacją charytatywną, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla pobudzenia aktywności seniorów, jej zorganizowania i pożytecznego zagospodarowania. Fundacja powstała w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej jak również występowania do władz w obronie szeroko rozumianego bytu ludzi starszych. Jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

      Kapitałem Fundacji są ludzie - emeryci i renciści, którzy ją stworzyli i w ramach jej struktur działają oddając swoją wiedzę, bogate doświadczenie i czas - w myśli idei POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

      Nasza działalność pomocowa realizowana jest w różnych formach, a w szczególności:
  • edukacja w zakresie wiedzy praktycznej, niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym - Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku - powołany 31 grudnia 2012 roku;
  • wypożyczalnia wózków inwalidzkich;
  • kabina rehabilitacyjna z urządzeniami ROTOR do ćwiczeń kończyn górnych, stawów barkowych i kończyn dolnych;
  • przewóz osób starszych na badania, zabiegi lekarskie;
  • rozliczanie PIT seniorom;
  • uczestnictwo Seniorów w kulturze;
  • turystyka i rekreacja Seniorów;
  • wkład w dziedzictwo narodowe poprzez realizację własnego projektu pn. ZAPISAĆ W PAMIĘCI POKOLEŃ ROK 2012 - 20 DĘBÓW NA DWUDZIELSTOLECIE, które zasadziliśmy w parkach m. st. Warszawy.

   Przez cały okres swej działalności Fundacja "EMERYT" występowała do władz w obronie szeroko rozumianego bytu osób starszych. W tym zakresie współdziałamy z innymi organizacjami seniorów oraz uczestniczymy w Komisji Dialogu Społecznego.

   Za szczególne osiągnięcie uważamy opracowanie w 2011 r. pisma pt. „Stanowisko adresowane do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie godnej starości” sygnowanego przez wiele organizacji seniorów o zasięgu krajowym, którego rezultatem było utworzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej, której jesteśmy członkiem.

W dniu 11.06.17r. uczestniczyliśmy w Wolskim Korowodzie.
Impreza bardzo się udała,
pogoda dopisała.
Już wkrótce mnóstwo zdjęć w Galerii
Zapraszamy do Galerii zdjęć
Są już zdjęcia
z seminarium wyjazdowego:
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA,
odwiedziliśmy trzy muzea,
m.n. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Polecamy zdjęcia z Oblęgorka: wyjazd Seniorów do dworku Henryka Sienkiewicza
Urząd Dzielnicy Wola zaprasza mieszkańców
na udział w konsultacjach projektu
"Plan Rozwoju Kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do roku 2020"
Konsultacje trwają do 15 stycznia 2018 r. Wiecej informacji Link do strony
Urząd Dzielnicy Wola
od dnia 4.12.2017r. zaprasza
na nieodpłatne lodowisko
przy Urzędzie Dzielnicy Wola,
al. Solidarności 90
Urząd Dzielnicy Wola
zaprasza w dniu 26.12 o godzinie 19:30
na Koncert Bożonarodzeniowy na Woli
Kościół św. Augustyna,
ul. Nowolipki 18
Wstęp wolny.
Fundacja Zobacz...JESTEM
zaprasza Seniorów na bezpłatne warsztaty:
Zobacz…jestem niezależny czyli jak się bronić przed manipulacją

Link do strony ze szczegółową informacją
Zapraszamy do Galerii zdjęć
Są już zdjęcia m.n.
z Spotkania Wielkanocnego w Fundacji "EMERYT",
z cyklu wykładów Profesora Obirka
itd.
Opis i zdjęcia z wycieczki do Nieborowa i Arkadii są już dostępne.
Zobacz szczegóły
W sobotę 17 września
na ul. Chłodnej odbyła się tradycyjna
wolska impreza Kercelak 2016.
Fundacja "EMERYT" aktywnie brała w niej udział, mnóstwo osób odwiedziło
nasze stoisko w Miasteczku Pomocowo-Zdrowotnym
Galeria
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
uruchomiło od 1 sierpnia 2016 r. na terenie każdej dzielnicy Warszawy
Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora!
Bezpłatne i indywidualne porady, konsultacje
dotyczące komputerów, smartfonów, tabletów
więcej informacji pod linkiem UM: .
Zobacz szczegóły
Z zadowoleniem przyjeliśmy
informację o przyznaniu Fundacji
przez Prezydent m. st. Warszawy
dotacji na działalność UTW
w latach 2016-2019r.
Zobacz szczegóły
Zwiedzaliśmy Golub Dobrzyń - Toruń
podczas 2-dniowej wycieczki
Zobacz szczegóły
Rozliczymy za Ciebie Twój PIT
Przyjdź do nas lub zadzwoń
tel.: (22) 620-40-44


FUNDACJA EMERYT - powołana aktem notarialnym z dnia 25 maja 1992 r.
Repertorium A-813/92
Wpisana do rejestru postanowieniem Sądu z dnia 23 czerwca 1992 r.
Sygn. akt XVI nr. rej. F-l 198/92


Za najkorzystniejszą formę prawno-organizacyjną uznano fundację. W ten sposób z potrzeby chwili, serca i rozumu w czerwcu 1992 r. powstała Fundacja ,,EMERYT".
...Fundacja ,,EMERYT" jest organizacją społeczną środowiska emerytów i rencistów, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla organizowania samopomocy w trudnej sytuacji bytowej jak również dla możliwości prezentowania własnych problemów. Działalność swoją, wyłącznie opiekuńczo-charytatywną, Fundacja ,,EMERYT" prowadzi na zasadzie dobrowolnie deklarowanej pracy społecznej emerytów i rencistów...

(cytat ze Statutu)

           

O naszym istnieniu pragniemy powiadomić najliczniejsze społeczności, oczekując zrozumienia i życzliwości.
Uczynimy to poprzez:

- ofertę współpracy i wymianę doswiadczeń, adresowaną do organizacji emeryckich w kraju i za granicą,
- informację adresowaną do przedstawicieli władz państwowych, samorządu terytorialnego, organizacji   gospodarczych (biznesu); wszelkiego typu firm,
- informację w środkach masowego przekazu jak: TV, radio, prasa oraz kontakty osobiste.

Pragniemy być przydatni, potrzebni, rozumiani, akceptowani i choć trochę tak zwyczajnie po ludzku lubiani.
Liczymy na życzliwość, partnerskie kontakty i współpracę na zasadzie
"POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE"

Zarząd Fundacji

Strona Główna statut kontakt