Fundacja Emeryt nagłówek
Dzisiaj jest Czwartek
21 czerwca 2018
171 dzień roku


W środę (27 CZERWCA 2018 r. o godz. 11:00) zapraszamy słuchaczy S-UTW na podsumowanie semestru wiosenno-letniego 2018 roku.
Podsumujemy obecny semestr, podyskutujemy o planie zajęć
na przyszły semestr, wypełnimy ankietę ewaluacyjną.

Serdecznie zapraszamy, spotykamy się 27 czerwca 2018 r.
o godzinie 11:00, ul. Ogrodowa 8.


W dniu 29.12.2017r.zwiedzaliśmy autokarem Warszawę w ramach wycieczki: "Świąteczna Warszawa nocą".
Podróż rozpoczeliśmy od rodzimej Woli, następnie zawitaliśmy
do Wilanowa zobaczyć pięknie iluminowany park przy pałacu. Kontynuowaliśmy wycieczkę odwiedzajac: Park w Łazienkach, Warszawską Pragę, mosty na Wiśle, Nowy Świat. Wydarzenie zakończyliśmy spacerem na Plac Zamkowy

Serdecznie zapraszam do naszej galerii,
gdzie są już zdjecia z wycieczki. Galeria
Jest już krótki film prezentujacy trasę naszej wycieczki. Zapraszamy do naszego kanału na Youtube
Film Warszawa nocą 2017r.WAŻNE INFORMACJE INSTYTUCJI MIEJSKICH
i PUBLICZNYCH DLA SENIORÓW!

Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wydał Ogłoszenie
o głosowaniu na kandydatów będących przedstawicielami mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st Warszawa.
W dniach od 15 czerwca do 26 czerwca 2018 r. trwa głosowanie na kandydatów do II kadencji Wolskiej Rady Seniorów.
Głosować mogą osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe
na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Wiecej szczegółów na stronie: Informacje


„Wczasy dla Seniorów” – Ogródki Działkowe
przy ul. Dywizjonu 303.
Turnus w dniach 18-29.06.2018r.
Zorganizowana forma wypoczynku dla seniorów prowadzona
przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Więcej informacji pod nr tel. 518 912 349.


Fundacja ANIMEA we współpracy z BPiPS m.st. Warszawy zapraszają w dniu 20.06.2018r. na koncert:
"Ach jak przyjemnie..."
- wspomnienie z piosenkami retro.
koncert rozpoczyna się o godz. 14.30 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, ul. Nowolipie 25B.


W dniach 7, 14, 21, 28.06.w godz.14.00-16.00 (czwartek).
Dyżur członków Wolskiej Rady Seniorów – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej,
ul. Nowolipie 25b (uwaga! nowa siedziba Rady).
Tel.: (22) 838 34 96 oraz (22) 636 70 42, e-mail: wola@wrs.waw.pl, wolaseniora15@gmail.com
Jesteś seniorem bądź chcesz rozwiązać problem ważny
dla seniorów? Potrzebujesz wsparcia, rady, pomocy? Masz ciekawe pomysły poprawiające atrakcyjność życia osób starszych na Woli?
Chcesz przekazać swoje opinie i uwagi?


Wolskie Centrum Kultury informuje o dyżurach specjalistyczny.
W dniach 4,11,18,25 czerwca (poniedziałki) dyżur doradców
d/s zdrowienia i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i bliskich.
Dyżur w godzinach 10:00-12:00 Klub Sąsiedzki, ul. Młynarska 35A. Wstęp wolny .W maju (11.05) odwiedzili nas WOLONTARIUSZE
z firmy NIELSEN.
Pomogli w porządkowaniu siedziby Fundacji, m.n. w umyciu ściany z mozajką.
Po pracach odbyło się spotkanie z opowieściami o dawnej Warszawie.
Niezmierni cieszymy się z tego, że Fundacja "EMERYT" ma tak liczne grono młodych przyjaciół!
podaruj nam 1 % podatku

      Fundacja EMERYT została założona w 1992 roku przez grupę emerytów i rencistów. Jesteśmy organizacją charytatywną, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla pobudzenia aktywności seniorów, jej zorganizowania i pożytecznego zagospodarowania. Fundacja powstała w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej jak również występowania do władz w obronie szeroko rozumianego bytu ludzi starszych. Jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

      Kapitałem Fundacji są ludzie - emeryci i renciści, którzy ją stworzyli i w ramach jej struktur działają oddając swoją wiedzę, bogate doświadczenie i czas - w myśli idei POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

      Nasza działalność pomocowa realizowana jest w różnych formach, a w szczególności:
  • edukacja w zakresie wiedzy praktycznej, niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym - Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku - powołany 31 grudnia 2012 roku;
  • wypożyczalnia wózków inwalidzkich;
  • kabina rehabilitacyjna z urządzeniami ROTOR do ćwiczeń kończyn górnych, stawów barkowych i kończyn dolnych;
  • przewóz osób starszych na badania, zabiegi lekarskie;
  • rozliczanie PIT seniorom;
  • uczestnictwo Seniorów w kulturze;
  • turystyka i rekreacja Seniorów;
  • wkład w dziedzictwo narodowe poprzez realizację własnego projektu pn. ZAPISAĆ W PAMIĘCI POKOLEŃ ROK 2012 - 20 DĘBÓW NA DWUDZIELSTOLECIE, które zasadziliśmy w parkach m. st. Warszawy.

   Przez cały okres swej działalności Fundacja "EMERYT" występowała do władz w obronie szeroko rozumianego bytu osób starszych. W tym zakresie współdziałamy z innymi organizacjami seniorów oraz uczestniczymy w Komisji Dialogu Społecznego.

   Za szczególne osiągnięcie uważamy opracowanie w 2011 r. pisma pt. „Stanowisko adresowane do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie godnej starości” sygnowanego przez wiele organizacji seniorów o zasięgu krajowym, którego rezultatem było utworzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej, której jesteśmy członkiem.

W dniu 27.05.18r. aktywnie uczestniczyliśmy w Wolskim Korowodzie.
Nasze stanowisko miało numer 55 i było licznie odwiedzane.
Pogoda dopisała.
Wkrótce w galerii zadjecia.
Zdjęcia z poprzedniego roku Galerii
Zapraszamy do Galerii zdjęć
Są już zdjęcia
z seminarium w Muzeum Narodowym
p.t. PADEREWSKI
oraz z wykładu
Miejsca pamięci - historia wotum wdzięczności Świątynia Opatrzności Bożej.
Był to ostatni wykład z cyklu: POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
FUNDACJA WSPARCIE
zaprasza
w środę 20.06.18r. o godz. 17.00
na bezpłatne spotkanie z geriatrą, Mariuszem Saganowskim "Zaburzenia zdrowia współtowarzyszące zespołom otępiennym”.
Centrum Wielokulture ul. Jagiellońska 54 (wejście od pl. Hallera).
Zapisy: biuro Fundacji Wsparcie
ul. Kościuszkowców 80,
suterena, tel: (+48) 793 413 489,
e-mail: fundacjawsparcie@os.pl
Wydział Kultury dzielnicy Wola zaprasza
w sobotę 23.06.18r.
o godzinie 11:00
na spacer:
"Czerwona Wola”
Spacer realizowany
przez Fundację HEREDITAS.
Zbiórka: ul. Bema,
róg ul. Kasprzaka.
Wstęp wolny.
( z dotacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy).
Zapraszamy do Galerii zdjęć
Są już zdjęcia m.n.
ze Spotkania Wielkanocnego w Fundacji "EMERYT"
oraz z prelekcji w Muzeum Narodowym - wystawa "Paderewski"
itd.
Opis i zdjęcia z wycieczki do Nieborowa i Arkadii są już dostępne.
Zobacz szczegóły
W sobotę 16 września
na ul. Chłodnej odbyła się tradycyjna
wolska impreza Kercelak 2017.
Fundacja "EMERYT" aktywnie brała w niej udział, mnóstwo osób odwiedziło
nasze stoisko w Miasteczku Pomocowo-Zdrowotnym
Galeria
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
uruchomiło od 1 sierpnia 2016 r. na terenie każdej dzielnicy Warszawy
Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora!
Bezpłatne i indywidualne porady, konsultacje
dotyczące komputerów, smartfonów, tabletów
więcej informacji pod linkiem UM: .
Zobacz szczegóły
Z zadowoleniem przyjeliśmy
informację o przyznaniu Fundacji
przez Prezydent m. st. Warszawy
dotacji na działalność UTW
w latach 2016-2019r.
Zobacz szczegóły
Zwiedzaliśmy Golub Dobrzyń - Toruń
podczas 2-dniowej wycieczki
Zobacz szczegóły


FUNDACJA EMERYT - powołana aktem notarialnym z dnia 25 maja 1992 r.
Repertorium A-813/92
Wpisana do rejestru postanowieniem Sądu z dnia 23 czerwca 1992 r.
Sygn. akt XVI nr. rej. F-l 198/92


Za najkorzystniejszą formę prawno-organizacyjną uznano fundację. W ten sposób z potrzeby chwili, serca i rozumu w czerwcu 1992 r. powstała Fundacja ,,EMERYT".
...Fundacja ,,EMERYT" jest organizacją społeczną środowiska emerytów i rencistów, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla organizowania samopomocy w trudnej sytuacji bytowej jak również dla możliwości prezentowania własnych problemów. Działalność swoją, wyłącznie opiekuńczo-charytatywną, Fundacja ,,EMERYT" prowadzi na zasadzie dobrowolnie deklarowanej pracy społecznej emerytów i rencistów...

(cytat ze Statutu)

           

O naszym istnieniu pragniemy powiadomić najliczniejsze społeczności, oczekując zrozumienia i życzliwości.
Uczynimy to poprzez:

- ofertę współpracy i wymianę doswiadczeń, adresowaną do organizacji emeryckich w kraju i za granicą,
- informację adresowaną do przedstawicieli władz państwowych, samorządu terytorialnego, organizacji   gospodarczych (biznesu); wszelkiego typu firm,
- informację w środkach masowego przekazu jak: TV, radio, prasa oraz kontakty osobiste.

Pragniemy być przydatni, potrzebni, rozumiani, akceptowani i choć trochę tak zwyczajnie po ludzku lubiani.
Liczymy na życzliwość, partnerskie kontakty i współpracę na zasadzie
"POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE"

Zarząd Fundacji


* Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.Strona Główna statut kontakt