Fundacja Emeryt nagłówek
Dzisiaj jest Poniedziałek
17 czerwca 2019
168 dzień roku


W najbliższy wtorek (18.06.19r.) o godzinie 13:00.
na wykład:
"Zdrowe Żywienie"
W tym dniu odwiedzą nas wolontariusze z firmy NIELSEN Polska.
Od rana będą sprzątać, myć okna w naszym biurze.
Po południu (godz.13:00) planujemy wykład, wspólne spotkanie Seniorów z młodymi przyjaciółmi Fundacji.
ul. Ogrodowa 8. Serdecznie zapraszamy.


Wykład w poniedziałek (24.06.19r.) o godzinie 11:00
w budynku Q22
Profilaktyka chorób układu krążenia".
Na wykład zaprasza nas Firma Boston Scientific, wykład odbędzie się w budynku Q22, przy ul. Jana Pawła II.



UWAGA! W dniach 26-27 czerwca 2019r. planujemy ciekawy Wyjazd do Wrocławia:
Zwiedzanie obiektów historyczno-architektonicznych będących wizytówką Wrocławia.
Można już zapisywać się w biurze Fundacji "EMERYT", w dni robocze w godz. 11:00-17:00
Zapraszamy wszystkich chętnych. Koszt dwudniowej wycieczki - 250zł.
Wyjazd do Wrocławia strona 1

Wyjazd do Wrocławia strona 2




21 czerwca 2018 roku odwiedzili nas WOLONTARIUSZE
z firmy NIELSEN.
Pomogli w porządkowaniu siedziby Fundacji,
m.n. umyli wszystkie okna.
Po pracach, w ramach podziękowania, zorganizowliśmy poczestunek
oraz wykład prof. Nowakowskiego p.t. "Romantyczna historia polskich komputerów".
Niezmierni cieszymy się z tego, że Fundacja "EMERYT" ma tak liczne grono młodych przyjaciół i to od kilku lat!
Myślę, że wszyscy - cała nasza grupa Seniorów z fundacji - przesyła naszym ulubionym wolonatriuszom wielkie

DZIĘKUJEMY

Zapraszamy do naszej Galerii



WAŻNE INFORMACJE INSTYTUCJI MIEJSKICH
i PUBLICZNYCH DLA SENIORÓW!


WOLA DLA SENIORA 2019
Informator o działaniach Wolskich Instytucji i Organizacji dla Seniorów - naciśnij tu by go zobaczyć.
Otworzy się dokument.



Miasto wygodne dla osób starszych


Wczasy na działce


UWAGA SENIORZY, jest już nowy program pomocowy:
ZŁOTA RĄCZKA 75+:
Warszawska Złota Rączka dla Seniora 75+

Regulamin korzystania z usługi Warszawska Złota Rączka dla Seniora - naciśnij tu by go zobaczyć.
Otworzy się dokument.



Pracownia Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej oraz Uniwersytet SWPS prowadzą projekt naukowy o nazwie
"Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne".
W ramach naszego projektu poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak różne rodzaje aktywności wpływają na sprawność umysłu osób starszych. Udział w projekcie mogą wziąść osoby w wieku 62 - 78 lat, praworęczne, których jężykiem ojczystym jest polski, cieszących się stosunkowo dobrym stanem zdrowia.
Osoby badane w ramach udziału w projekcie mają zapewnione następujące korzyści: ocenę pamięci, uwagi, sprawności ruchowej oraz poziomu słuchu, badanie mózgu w rezonansie magnetycznym, udział w treningach dostosowanych do potrzeb
i możliwości Seniorów.
Informacje można uzyskać:
tel. 22 589 22 80
e-mail:k.jablonska@nencki.gov.pl lub m.piotrowska@nencki.gov.pl
Więcej informacji: http://www.pracownia-neuropsychologii.nencki.gov.pl/treningi.html

W dniach 6, 13, 27, czerwca
w godz.14.00-16.00 (czwartek).
Dyżur członków Wolskiej Rady Seniorów - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej,
ul. Nowolipie 25b (uwaga! nowa siedziba Rady).
Tel.: (22) 838 34 96 oraz (22) 636 70 42, e-mail: wolaseniora15@gmail.com
Jesteś seniorem bądź chcesz rozwiązać problem ważny
dla seniorów? Potrzebujesz wsparcia, rady, pomocy? Masz ciekawe pomysły poprawiające atrakcyjność życia osób starszych na Woli?
Chcesz przekazać swoje opinie i uwagi?

-------------------------------------


podaruj nam 1 % podatku

Kilka słów o nas

      Fundacja EMERYT została założona w 1992 roku przez grupę emerytów i rencistów. Jesteśmy organizacją charytatywną, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla pobudzenia aktywności seniorów, jej zorganizowania i pożytecznego zagospodarowania. Fundacja powstała w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej jak również występowania do władz w obronie szeroko rozumianego bytu ludzi starszych. Jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

      Kapitałem Fundacji są ludzie - emeryci i renciści, którzy ją stworzyli i w ramach jej struktur działają oddając swoją wiedzę, bogate doświadczenie i czas - w myśli idei POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

      Nasza działalność pomocowa realizowana jest w różnych formach, a w szczególności:
  • edukacja w zakresie wiedzy praktycznej, niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym - Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku - powołany 31 grudnia 2012 roku;
  • wypożyczalnia wózków inwalidzkich;
  • kabina rehabilitacyjna z urządzeniami ROTOR do ćwiczeń kończyn górnych, stawów barkowych i kończyn dolnych;
  • przewóz osób starszych na badania, zabiegi lekarskie;
  • rozliczanie PIT seniorom;
  • uczestnictwo Seniorów w kulturze;
  • turystyka i rekreacja Seniorów;
  • wkład w dziedzictwo narodowe poprzez realizację własnego projektu pn. ZAPISAĆ W PAMIĘCI POKOLEŃ ROK 2012 - 20 DĘBÓW NA DWUDZIELSTOLECIE, które zasadziliśmy w parkach m. st. Warszawy.

   Przez cały okres swej działalności Fundacja "EMERYT" występowała do władz w obronie szeroko rozumianego bytu osób starszych. W tym zakresie współdziałamy z innymi organizacjami seniorów oraz uczestniczymy w Komisji Dialogu Społecznego.

   Za szczególne osiągnięcie uważamy opracowanie w 2011 r. pisma pt. "Stanowisko adresowane do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie godnej starości" sygnowanego przez wiele organizacji seniorów o zasięgu krajowym, którego rezultatem było utworzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej, której jesteśmy członkiem.

Zapraszamy do Galerii zdjęć
Są już zdjęcia
z seminarium w Muzeum Narodowym
p.t. PADEREWSKI
oraz z wykładu
Miejsca pamięci - historia wotum wdzięczności Świątynia Opatrzności Bożej.
Był to ostatni wykład z cyklu: POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
Wolskie Centrum Kultury
zaprasza w dniach 06,13,20,27.06
w godz. 17:00 - 18:00 czwartek
na Otwarte Warsztaty Pszczelarski
Pszczoły w Parku Księcia Janusza.
Warsztaty prowadzą doświadczeni pszczelarze ze Stowarzyszenia Przyjaciół S.O.S. Koło Pszczół
zaprasza do miodowego kręgu!
Koło Pszczół. Miejsce: Park Księcia Janusza.
Wstęp wolny.
Stowarzyszenie Symtonia zaprasza
seniorów na cykl bezpłatnych treningów pamięci.
Zajęcia planowane są w lipcu w CAM Nowolipie
Zapisy i informacje:
tel. 782 765 790
lub mailowo
zapisy@syntonia.org.pl
Fundacja HEREDITAS zaprasza
w sobotę 15.06.19r.
o godzinie 15:00
na spacer:
"SPACER Z KERCELAKIEM W TLE"
Zbiórka: Ul. Karolkowa róg
ul. Wolskiej
Spacer bezpłatny.
Wolskie Centrum Kultury
zaprasza
w dniu 16.06.19
o godz. 18:00
na koncert:
Zielono mi...koncert piosenek Agnieszki Osieckiej
Miejsce: Dom Społeczny
ul. Obozowa 85.
Wstęp wolny.
Zapraszamy do Galerii zdjęć
Są już zdjęcia m.n.
ze Spotkania Świątecznego w Fundacji "EMERYT"
oraz z seminarium wyjazdowego,
czy inauguracji semestru
jesienno-zimowego 2018r.
itd.
Zdjęcia z prelekcji wyjazdowej "Poznajemy naszą małą ojczyznę" - wschodnia część Mazowsza. Liw,Węgrów, Łochów i okolice już dostępne.
Zobacz szczegóły
W dniu 8.09.18r. uczestniczyliśmy w Kercelaku 2018 na ulicy Chłodej.
Nasze stanowisko (nr 8) prezentowało się nadzwyczaj ładnie i ciekawie,
odwiedziło nas wiele osób,
by pozyskać informacje o naszej działałności oraz dopytać się
o rekrutację na nasz S-UTW.
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
uruchomiło od 1 sierpnia 2016 r. na terenie każdej dzielnicy Warszawy
Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora!
Bezpłatne i indywidualne porady, konsultacje
dotyczące komputerów, smartfonów, tabletów
więcej informacji pod linkiem UM: .
Zobacz szczegóły
Z zadowoleniem przyjeliśmy
informację o przyznaniu Fundacji
przez Prezydent m. st. Warszawy
dotacji na działalność UTW
w latach 2016-2019r.
Zobacz szczegóły
Zwiedzaliśmy Golub Dobrzyń - Toruń
podczas 2-dniowej wycieczki
Zobacz szczegóły


FUNDACJA EMERYT - powołana aktem notarialnym z dnia 25 maja 1992 r.
Repertorium A-813/92
Wpisana do rejestru postanowieniem Sądu z dnia 23 czerwca 1992 r.
Sygn. akt XVI nr. rej. F-l 198/92


Za najkorzystniejszą formę prawno-organizacyjną uznano fundację. W ten sposób z potrzeby chwili, serca i rozumu w czerwcu 1992 r. powstała Fundacja "EMERYT".
...Fundacja "EMERYT" jest organizacją społeczną środowiska emerytów i rencistów, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla organizowania samopomocy w trudnej sytuacji bytowej jak również dla możliwości prezentowania własnych problemów. Działalność swoją, wyłącznie opiekuńczo-charytatywną, Fundacja "EMERYT" prowadzi na zasadzie dobrowolnie deklarowanej pracy społecznej emerytów i rencistów...

(cytat ze Statutu)

           

O naszym istnieniu pragniemy powiadomić najliczniejsze społeczności, oczekując zrozumienia i życzliwości.
Uczynimy to poprzez:

- ofertę współpracy i wymianę doswiadczeń, adresowaną do organizacji emeryckich w kraju i za granicą,
- informację adresowaną do przedstawicieli władz państwowych, samorządu terytorialnego, organizacji   gospodarczych (biznesu); wszelkiego typu firm,
- informację w środkach masowego przekazu jak: TV, radio, prasa oraz kontakty osobiste.

Pragniemy być przydatni, potrzebni, rozumiani, akceptowani i choć trochę tak zwyczajnie po ludzku lubiani.
Liczymy na życzliwość, partnerskie kontakty i współpracę na zasadzie
"POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE"

Zarząd Fundacji


* Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.



Strona Główna statut kontakt